NPK možno pridobiti pred zaprtjem razpisa

NPK možno pridobiti pred zaprtjem razpisa

Izobraževanje  | 
NPK  možno pridobiti pred zaprtjem  razpisa

Rok za oddajo vlog za pridobitev NPK  za vse mlade kmete je 15.8.2018.

Vse mlade, ki razmišljate, da bi kandidirali na Ukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018, kjer si kot mladi ob izpolnjevanju pogojev lahko pridobite večji delež pri sofinanciranju vaših naložb želimo seznaniti, da je ustrezna izobrazba eden od vstopnih pogojev pri razpisih za te ukrepe. Vsi kandidati, ki nimate vsaj nižje poklicne izobrazbe s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti, zahtevano izobrazbo, lahko v kratkem času pridobite tudi s pridobitvijo certifikata NPK – Nacionalne poklicne kvalifikacije najmanj IV. ravni zahtevnosti. Ustrezno izobrazbo oz. NPK si lahko v okviru KGZS pridobite še konec avgusta 2018, tik pred zaprtjem razpisa.

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije vsem zainteresiranim kandidatom svetujemo, da čim prej stopijo v stik s kmetijskimi svetovalci na terenu in da začnejo takoj s pripravo osebnih zbirnih map. Osebno zbirno mapo kandidatom pomagajo pripraviti svetovalci za NPK, ki bodo pripravili tudi prijavni obrazec in zapisnik o svetovanju, ki sta poleg europass življenjepisa in fotokopije spričevala o zaključku najmanj osnovne šole, ter kopijo vozniškega izpita za F kategorijo – vozniškega izpita za traktor (za NPK-je: živinorejec/ka, poljedelec/ka, sadjar/ka, vinogradnik/ca, zelenjadar/ica), obvezni sestavni deli osebne zbirne mape. Kontaktni podatki svetovalcev za NPK pa so objavljeni tudi na spletni strani KGZS.

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije izvajamo postopke preverjanja in potrjevanja Nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) za NPK živinorejec/ka, poljedelec/ka, sadjar/ka, vinogradnik/ca, zelenjadar/ica, predelovalec/ka mleka na tradicionalen način, predelovalec/ka mesa na tradicionalen način in predelovalec/ka sadja na tradicionalen način, ki so kot ustrezna izobrazba priznani pri investicijskih razpisih.

Priporočamo, da osebna zbirna mapa vsebuje čimveč dokumentacije s katero kandidat izkazuje po formalni ali neformalni poti pridobljena znanja za opravljanje določenega poklica. Kandidatom zato svetujemo, da začnejo zbirati in pripravljati vsa potrdila izobraževanj, morebitne reference, da opišejo in tudi s fotografijami dokumentirajo vsa praktična pridobljena znanja ter delovne izkušnje s področja za katerega želijo pridobiti NPK.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije bo za vse kandidate, ki se bodo najkasneje do 15. avgusta 2018 prijavili (poslali osebno zbirno mapo) v postopek preverjanja in potrjevanja NPK, pravočasno razpisala in izvedla komisije za potrjevanje in preverjanje znanj, tako da bodo kandidati lahko imeli ob ustreznih znanjih in dokazilih še pred zaprtjem razpisa želeni certifikat NPK. 

Nazaj

Prihajajoči dogodki