KGZS opozarja na nezakonito ropanje gob iz gozdov

KGZS opozarja na nezakonito ropanje gob iz gozdov

Sporočila za javnost, Obnovljivi viri  | 
Nabiranje gob naj bo po pameti in zakonu

Nabiranje gob naj bo po pameti in zakonu

Obiskovalci gozdov naj upoštevajo zakone in naj ne povzročajo škode lastnikom in naravi

Na Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS) se obrača veliko število njenih članov, ki so ogorčeni nad trenutnim plenjenjem gob v gozdovih. Zato KGZS opozarja, da je treba preprečiti ekonomsko in okoljsko škodo, ki nastaja zaradi tega. Ob tem pozivajo MKGP in gozdarsko inšpekcijo, da ukrepajo in začnejo s sistematičnim ustavljanjem ter kaznovanjem posameznikov, ki naberejo nad dovoljeno količino dveh kilogramov gob dnevno, pri čemer še posebej opozarjamo na posameznike, ki z gobami tudi nezakonito služijo.

Zakon o gozdovih namreč dovoljuje le rekreativno nabiranje, trženje gob pa je dovoljeno le lastnikom. Ob tem smo že opozarjali na dejstvo, da se nezakonito prodajajo tudi količine, ki se tržijo na podlagi vrednotnic, v kolikor niso nabrane na zemljiščih v lasti nabiralca. Predlagamo, da začne s takojšnjim nadzorom tudi tržna inšpekcija. 

Gospodarska in okoljska škoda

Po izračunih gozdarskega inštituta je vrednost gob ob dobri letini, kot je letošnja, večja, kot je vrednost letnega prirastka lesa. Posledično lastniki, še posebej turistične kmetije, ne morejo dopustiti, da se njihove gozdove ropa brez nadzora in kontrole. Lastniki zato pričakujejo sistematičen nadzor gozdarske inšpekcije in možnost omejitve nabiranja predvsem z omejitvijo voženj na gozdnih cestah na najbolj obremenjenih območjih.

Poleg gospodarske nastaja tudi okoljska škoda ter s tem posledična možna oslabitev dreves. Gobe namreč preko mikorize izmenjujejo hranila z drevesi, zato je dobro stanje gozdov odvisno tudi od dobrega stanja podgobja. Pretirano nabiranje in uničevanje gob lahko povzroči dodatno oslabitev dreves in s tem ob sušah, ujmah in podlubnikih tudi dodatno gospodarsko škodo, katere breme bodo nosili lastniki gozdov. 

Hkrati obiskovalci pri tem pogosto nezakonito parkirajo na kmetijskih in gozdnih površinah v naravnem okolju, puščajo pa tudi smeti, za katere odstranitev je kasneje tudi kazensko odgovoren lastnik zemljišča.

Nazaj

Prihajajoči dogodki