Poročilo CRP: Vrednotenje slovenske kmetijske politike 2015-2020

Poročilo CRP: Vrednotenje slovenske kmetijske politike 2015-2020

Ekološko kmetijstvo, Kmetijske podpore, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje  | 
Poročilo CRP: Vrednotenje slovenske kmetijske politike 2015-2020

Namen raziskave je bil pripraviti celostno presojo slovenske kmetijske politike. Gre za poskus kritičnega in neodvisnega vrednotenja te javne politike, ki deluje v konceptualnem in zakonodajnem okviru Skupne kmetijske politike (SKP).

Ključne besede: skupna kmetijska politika, strateško načrtovanje

Napovedane spremembe SKP po letu 2020 se kažejo v smeri celostnega strateškega načrtovanja vseh ukrepov kmetijske politike, zato so želeli preučiti, v kolikšni meri je nacionalna politika v tem smislu uspešna in učinkovita že v tekočem programskem obdobju 2014–2020. Tako lahko izsledki raziskave s pomočjo evalvacijske teorije in znanstveno podprte presoje politike prispevajo k načrtovanju nacionalne kmetijske politike po letu 2020.

Doseženi rezultati so nastali v okviru Ciljnega raziskovalnega projekta V4-1608 Učinki in perspektive SKP na slovensko kmetijstvo in podeželje in so bila za njegovo izvajanje zagotovljena sredstva Javne agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

POROČILO

Nazaj

Prihajajoči dogodki