Zahteve za proizvodno vezana plačila za zelenjadnice je težko izvajati

Zahteve za proizvodno vezana plačila za zelenjadnice je težko izvajati

Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo  | 
Zahteve za proizvodno vezana plačila za zelenjadnice je težko izvajati

Sedma seja strokovnega odbora za vrtnarstvo

Člani SO za vrtnarstvo so na seji v začetku junija nadaljevali z vsebinami z aprilske seje na temo proizvodno vezanih plačil (PVP) za zelenjadnice. Ponovno so opozorili, da zahteve v ukrepu PVP za zelenjadnice niso življenjske in tehnološko ustrezne, zato jih težko izvajajo. 

Pri izvajanju ukrepa PVP za zelenjadnice imajo težave predvsem zaradi zahtevanih obdobij prisotnosti le-teh na površini. V zvezi s tem menijo, da bi moral biti pogoj izpolnjen, ko ima kmet na prijavljeni površini eno glavno zelenjadnico in je nesmiselno predpisovati, koliko zelenjadnic in kdaj jih mora imeti kmet na tej površini. Moti jih tudi to, da ukrep daje podporo tudi netržnim pridelovalcem in špekulantom, ki gojijo zelenjavo le zato, da pridobijo denar iz ukrepa, pridelke pa zaorjejo ali pa prodajo v bioplionarne. Izpostavili so tudi pomisleke glede skladnosti vsebine obvestila Agencije, ki so ga prejeli pridelovalci zelenjave, z zahtevami v uredbi. Predlagali so, da se popravi seznam upravičenih rastlin za PVP tako, da se izloči tiste, ki niso tipične zelenjadnice in da se namesto terminov obvezne prisotnosti zelenjadnice na kmetijski površini kot dokazilo prisotnosti štejejo fotografije, računi, pogodbe, deklaracije in računi za seme ter načrt pridelave.

Predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) so predstavili analizo ukrepa »podpora za zelenjadnice« in njihovo stališče, kako se naj problematika rešuje v prihodnje. Na MKGP se strinjajo, da obdobje prisotnosti zelenjadnice ni najboljša rešitev in podpirajo spremembo zahtev. Osnovna uredba se je namreč v decembru 2017 spremenila in dovoljuje spremembo ukrepa, vendar je potrebno predlog spremembe za leto 2019 posredovati na Evropsko komisijo že do 1. 8. 2018. Na MKGP se zavedajo trenutnih težav pri izvajanju ukrepa in želijo, da je ukrep pripravljen tako, da bo za pridelovalce zelenjave sprejemljiv in zanimiv. Obvezali so se, da bodo pri Agenciji preverili možnost spremembe ukrepa glede na podane predloge pridelovalcev ter pripravili nov predlog ukrepa, ki ga bodo uskladili s pridelovalci na naslednji seji.

V nadaljevanju so člani odbora razpravljali še o neustrezni obdavčitvi pridelovalcev zelenjave in o težavah pri trženju zelenjave. Ponovno so odprli razpravo o vzpostavitvi sheme Izbrana kakovost (IK) za zelenjavo, saj se med pridelovalci zelenjave pojavlja vse več pomislekov glede vstopa v shemo. Bojijo se, da bodo stroški sheme preveliki, pridelki s to oznako pa ne bodo dosegli na trgu višje cene. Dogovorili so se, da se s shemo počaka in spremlja dogajanje pri ostalih panogah, ki so že vstopile v shemo.

Nazaj

Prihajajoči dogodki