KGZS ne pristaja na znižanje sredstev za kmetijstvo po letu 2020

KGZS ne pristaja na znižanje sredstev za kmetijstvo po letu 2020

Delo organov KGZS, Kmetijske podpore  | 
KGZS ne pristaja na znižanje sredstev za kmetijstvo po letu 2020

Nujni dodatni viri za obstoj in razvoj kmetijstva v Sloveniji

Evropska komisija je v petek objavila finančni okvir za skupno kmetijsko politiko po letu 2020, ki predvideva manj sredstev za kmetijstvo. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije se z navedenim nižanjem sredstev ne strinja, pričakuje da bo tekom usklajevanj ta razlika zmanjšana in zahteva dodatno financiranje iz nacionalnih sredstev.

Predlog komisije za Slovenijo predvideva, da bi se glede na sedanje obdobje znižala sredstva za neposredna plačila za 3,9 odstotka ter skoraj 15 odstotkov za razvoj podeželja. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je zaskrbljena zaradi takega znižanja. KGZS se zaradi zniževanja sredstev za neposredna plačila boji, da bo imelo to za posledico dodatno opuščanje obdelovanja kmetijskih zemljišč, še bolj pa je zaskrbljena zaradi izrazitega znižanj sredstev za razvoj podeželja. Ta povečujejo konkurenčnost kmetijstva in dodano vrednost na kmetijah, predstavljajo učinkovit način za ustvarjanje novih delovnih mest na podeželju. To prispeva k boljši kakovosti bivanja na podeželju, hkrati pa so to tudi sredstva, ki prispevajo k boljši in stabilnejši oskrbi s hrano v Sloveniji.

Sicer je svet KGZS 26. februarja 2018 ob obravnavi sporočila komisije EU o prihodnji SKP že zahteval od Vlade Republike Slovenije, da mora v pogajanjih na ravni Evropske unije zagovarjati skupno financiranje SKP in zadosten proračun EU za to področje - vsaj v sedanjem dejanskem obsegu. Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije ocenjujemo, da je znižanje sredstev za Slovenijo previsoko in ne odraža pričakovanj reforme SKP, saj ne zagotavlja doseganja ciljev na področju kmetijstva. Ker gre znova za večji poseg v pričakovane dohodke kmetov, ob katerem se bo od njih zahtevalo več, je ogrožena stabilnost celotne panoge.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije bo podrobno oceno in stališča podala po temeljiti analizi tega predloga v prihodnjem obdobju, ko bodo potekala pogajanja tudi v okviru Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo.

Nazaj

Prihajajoči dogodki