Obvestilo o začetku poročanja predelovalcev mleka med 1. in 20. januarjem

Obvestilo o začetku poročanja predelovalcev mleka med 1. in 20. januarjem

Prireja mleka, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Obvestilo o začetku poročanja predelovalcev mleka med 1. in 20. januarjem

Predelovalni obrati morajo posredovati poročila na ARSKTRP  

Ključne besede: prireja mleka, evidence, poročanje

 

Predelovalni obrati za mleko, ki so v letu 2018 odkupili 5.000 ton mleka ali manj, morajo do 20. januarja 2019 na ARSKTRP za leto 2018 poročati o:

  • količini odkupljenega mleka od pridelovalcev mleka iz Republike Slovenije oziroma prvih kupcev iz Republike Slovenije, 
  • količini prodanega surovega mleka slovenskega porekla zunaj Republike Slovenije in
  • predelani količini mleka slovenskega porekla.

Navedeno zahtevo določa drugi odstavek 6. člena Pravilnika o evidenci za sektor mleka in o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov (Uradni list RS, št. 66/17).

Prav tako morajo predelovalni obrati, ki odkupujejo drugo mleko (kozje, ovčje,…), do 20. januarja 2019 poročati na ARSKTRP za leto 2018 tudi o:

  • količini odkupljenega drugega mleka od pridelovalcev mleka iz Republike Slovenije oziroma prvih kupcev iz Republike Slovenije, 
  • količini prodanega drugega mleka slovenskega porekla zunaj Republike Slovenije in
  • predelani količini drugega mleka slovenskega porekla.

Navedeno zahtevo določa tretji odstavek 6. člena Pravilnika o evidenci za sektor mleka in o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov (Uradni list RS, št. 66/17).

Predelovalni obrati posredujejo poročila na ARSKTRP z vnosom podatkov v spletno aplikacijo POROČILNI SISTEM, ki se nahaja v sklopu E-kmetije.

Za dodatne informacije glede vnosa in oddaje poročil so vam na voljo navodila, ki se nahajajo TUKAJ

Nazaj

Prihajajoči dogodki