Slovensko kmetijstvo 2017 v številkah

Slovensko kmetijstvo 2017 v številkah

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Slovensko kmetijstvo 2017 v številkah

Kmetijstvo z lovstvom, gozdarstvom in ribištvom je k skupni dodani vrednosti prispevalo 2,1 %

Ključne besede: letno poročilo, statistični pregled, kmetijstvo, 2017

Publikacija, ki jo je pripravil Kmetijski inštitut Slovenije, prikazuje pomembnejše kazalce razvoja in stanja kmetijstva v Sloveniji v letu 2017. Celovit prikaz stanja v kmetijstvu z obširnimi podatkovnimi prilogami pa je na voljo v letnih poročilih o stanju v kmetijstvu, živilstvu, gozdarstvu in ribištvu. Publikacija Slovensko kmetijstvo v številkah je pripravljena na podlagi uradnih virov,ki so navedeni pod preglednicami in grafi ter so bili na voljo do vključno 31.05.2018.

 Kmetijstvo skupaj z lovstvom, gozdarstvom in ribištvom je v letu 2017 k skupni dodani vrednosti prispevalo 2,1 %, k skupni zaposlenosti pa 7,4 %. V zadnjih letih delež zaposlenosti v kmetijstvu niha nekoliko bolj kot delež kmetijstva v skupni dodani vrednosti.

Slovensko kmetijstvo v številkah

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Ekološko kmetijstvo

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja

19. 03. 2024 ob 17:00

Predavalnica KGZ Celje, Trnoveljska c...

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije (ZDEKS) v okviru "Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023" vabi na

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja:

ZNAČILNOSTI IN PREDNOSTI EKOLOŠKE ŽIVINOREJE  s koraki do uspešne preusmeritve

& DIREKTNO TRŽENJE EKOLOŠKEGA MESA Z DODANO VREDNOSTJO na primeru predelave in prodaje ekološke kmetije Jenšterle