RAZPIS: nagradna akcija S kmetije za Vas

RAZPIS: nagradna akcija S kmetije za Vas

Gospodarjenje  | 
Tudi vaša kmetija lahko dobi priznanje S kmetije za vas

Tudi vaša kmetija lahko dobi priznanje S kmetije za vas

Prijave do konca maja!

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije letos v sodelovanju s ZD Kmečki glas in Časnikom Finance, portalom Agrobiznis, vabi kmetije, da sodelujejo v nagradni akciji, kjer bomo nagradili tiste kmetije, ki svoje pridelke in živila tržijo najbolj inovativno in uspešno.

Kdo lahko sodeluje?

Sodelujejo lahko kmetije, ki se ukvarjajo s pridelavo, predelavo in trženjem kmetijskih ali gozdnih pridelkov in izdelkov v okviru kratkih oskrbnih verig. Prijavijo se lahko tudi kmetije, ki so v preteklosti v tej akciji že sodelovale in so pomembno izboljšale svojo ponudbo in način prodaje.

Kaj se ocenjuje?

Pomembni so predvsem izvirnost, domiselna in učinkovita promocija ter uspešno trženje oziroma prodaja.

Kako poteka ocenjevanje?

Vse, ki se bodo prijavili, bo obiskala strokovna komisija, najboljšim bo podelila priznanja in praktične nagrade. Zmagovalci bodo razglašeni na sejmu AGRA.

Kako in do kdaj se lahko prijavite?

Do 31. maja 2018 se prijavite na e-naslov kgzs@kgzs.si ali z navadno pošto na naslov KGZS, Gospodinjska 6, 1000 Ljubljana, s pripisom S kmetije za Vas. Navedite svoj naslov in številko mobilnega telefona, opišite pridelek oziroma izdelek in način trženja oziroma prodaje. Priložite lahko kopijo registriranih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, fotografije kmetije in izdelkov, ki jih prijavljate.

Nazaj

Prihajajoči dogodki