Nova brošura o invazivnih rastlinah in kmetijstvu

Nova brošura o invazivnih rastlinah in kmetijstvu

Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava  | 
Na voljo je nova brošura o odstranjevanju o tujerodnih invazivnih rastlin

Na voljo je nova brošura o odstranjevanju o tujerodnih invazivnih rastlin

Priročnik za hitro odkrivanje škodljivih rastlin

Tujerodne invazivne rastlinske vrste postajajo vedno večji problem tudi v Sloveniji, saj so zelo prilagodljive, se hitro razmnožujejo in preprečujejo rast domorodnih vrst. Negativni vplivi invazivnih rastlinskih vrst se kažejo tudi na kmetijskih površinah, ker povzročajo neposredno gospodarsko škodo pri gojenju kmetijskih rastlin. Najbolj uspešno reševanje te problematike je prav zgodnje odkrivanje invazivnih vrst, ker je na ta način ukrepanje lažje in učinkovitejše.

Pri kmetijski pridelavi je zato pomembno, da so kmeti seznanjeni s problematiko invazivnih rastlinskih vrst in jih znajo pravočasno prepoznati ter ob njihovem pojavu ustrezno ukrepati. To pa prispeva tudi k učinkovitejšemu izvajanju ukrepov kmetijske politike, vključno ukrepov razvoja podeželja.

Za namen zgodnjega prepoznavanja tujerodnih rastlin in njihovega uspešnega zatiranja je MKGP pripravilo novo, dopolnjeno različico brošure o invazivnih rastlinah, v kateri so s slikovnim gradivom predstavljene najpogostejše invazivne rastline, ki se pojavljajo na kmetijskih površinah ali v njihovi bližini.

BROŠURA

Nazaj

Prihajajoči dogodki