KGZS podelila zahvalo Kmetijskemu inštitutu Slovenije

KGZS podelila zahvalo Kmetijskemu inštitutu Slovenije

Delo organov KGZS  | 
Predsednik KGZS Cvetko Zupančič je izročil zahvalo direktorju KIS Andreju Simončiču

Predsednik KGZS Cvetko Zupančič je izročil zahvalo direktorju KIS Andreju Simončiču

KGZS prisotna na praznovanju 120-letnice KIS v Ljubljani

Ključne besede: Kmetijski inštitut Slovenije

Kmetijski inštitut Slovenije je v četrtek, 29. novembra, praznoval 120-letnico delovanja. Ob tem praznovanju je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije izročila vodstvu Kmetijskega inštituta Slovenije posebno zahvalo za sodelovanje in njihov prispevek k slovenskemu kmetijstvu.

Ob tem je predsednik KGZS Cvetko Zupančič dejal: "Kmetijski inštitut Slovenije s svojim delom na področju kmetijstva, varstva okolja in ekologije že od svojega nastanka gradi steber slovenskemu strokovnemu in raziskovalnemu delu. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije uvršča  inštitut med tiste strokovne institucije, ki so za razvoj slovenskega kmetijstva nepogrešljive. Delo strokovnjakov Kmetijskega instituta Slovenije je sestavni del prenosa znanja, rezultati strokovnih raziskav in poskusov pa nepogrešljiv del napredka. Za zasluge za svoj prispevek k razvoju kmetij naših članov in za dobro ter zgledno sodelovanje s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije Kmetijskemu inštitutu Slovenije podeljujemo to plaketo."

Nazaj

Prihajajoči dogodki