FURS ugotovil napako pri izračunu

FURS ugotovil napako pri izračunu

Zbornica svetuje, Zaposlitev in sociala  | 
FURS ugotovil napako pri izračunu

Obvestilo glede napake pri izračunu zavarovalne osnove za prispevke za socialno varnost

V teh dneh morajo kmetje, ki so v socialna zavarovanja vključeni iz naslova opravljanja kmetijske dejavnost, prvič pregledati in potrditi predizpolnjen obračun za prispevke za socialno varnost (POPSV), ki ga je zanje na eDavkih odložila Finančna uprava RS (FURS). Pri tem pa so nekateri kmetje že zaznali napake pri podatkih, ki so vneseni v POPSV. In sicer gre za osebe, ki so v socialna zavarovanja vključene prostovoljno (zavarovalna podlaga 007) ter ob spremembi zakonodaje v letu 2013 niso prešle na novo zavarovalno osnovo (60% zadnje znane povprečne letne plače preračunane na mesec), pač pa prispevke plačujejo od zavarovalne osnove, kot jim je bila določena za mesec december 2012 (zajamčena plača oziroma ½ 60% zadnje znane povprečne letne plače preračunane na mesec). Tem osebam so prispevki odmerjeni od napačne osnove.

Na KGZS smo za pojasnilo zaprosili FURS, kjer so nam pojasnili, da bodo napako odpravili, POPSV za vsakega zavezanca popravili ter jim poslali položnice s pravilnimi zneski prispevkov za socialno varnost, ki morajo biti plačani do 20.2.2018.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Ekološko kmetijstvo

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja

19. 03. 2024 ob 17:00

Predavalnica KGZ Celje, Trnoveljska c...

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije (ZDEKS) v okviru "Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023" vabi na

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja:

ZNAČILNOSTI IN PREDNOSTI EKOLOŠKE ŽIVINOREJE  s koraki do uspešne preusmeritve

& DIREKTNO TRŽENJE EKOLOŠKEGA MESA Z DODANO VREDNOSTJO na primeru predelave in prodaje ekološke kmetije Jenšterle