S certifikatom PEFC do boljšega položaja na trgu

S certifikatom PEFC do boljšega položaja na trgu

Sporočila za javnost, Gozdarstvo in lovstvo  | 
Na novinarski konferenci so spregovorili (od leve): mag. Janez Polanc, Miha Koprivnikar, Cvetko Zupančič, Borut Mlakar, Jure Meglič in Dušan Petek.

Na novinarski konferenci so spregovorili (od leve): mag. Janez Polanc, Miha Koprivnikar, Cvetko Zupančič, Borut Mlakar, Jure Meglič in Dušan Petek.

Trajnostno gospodarjenje z gozdom lahko zagotovimo le z odgovornim nakupom

""

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije s certifikatom PEFC omogoča lastnikom gozdov potrditev trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in boljši položaj na trgu.

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) so na današnji novinarski konferenci predstavili razloge, zakaj je nujno trajnostno gospodarjenje z gozdovi in zakaj kupovati les ter izdelke preverjenega izvora. "Na evropskem trgu je več kot 20 odstotkov lesa iz nelegalnih virov in črne sečnje. Letno se na svetovni ravni površina gozdov zmanjša za več kot 7 milijonov hektarjev. Žal evropska direktiva za zagotavljanje legalno posekanega lesa ni bistveno omejila njegovega uvoza," je povedal direktor Zavoda za certifikacijo gozdov pri KGZS Mihael Koprivnikar.

Na KGZS navajajo, da so v regijsko certifikacijo gozdov PEFC trenutno vključenih 1.103 lastniki gozdov, ki imajo skupaj v lasti 286.000 ha gozdov. Med njimi so tudi največji lastniki gozdov v Sloveniji oziroma njihovi upravljavci, kot so Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Ljubljanska nadškofija, Občina Kočevje, Ugar, d.o.o, Agrarna skupnost Dovje Mojstrana, lastniki Bornove posesti in drugi. Certifikat PEFC namreč zagotavlja, da je bil les pridobljen iz gozdov, kjer je gospodarjenje trajnostno. Prav tako zagotavlja sledljivost v predelavi lesa, zato ga uporabljajo tako trgovci z lesom kot tudi podjetja za predelavo lesa.

Ob tem je predsednik KGZS Cvetko Zupančič pojasnil:"Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je od leta 2013 pooblaščen regijski predstavnik za certifikacijo gozdov PEFC v Sloveniji. V letošnjem letu je opravila ponovno preverjanje in s strani certifikacijskega organa Bureau Veritas Slovenija pridobila certifikat za obdobje petih let. To omogoča lastnikom gozdov, da vstopijo v shemo PEFC. Pristop je brezplačen, plača se le nadomestilo za izdajo certifikata. Pri tem je način izračuna tak, da večji lastniki gozdov solidarnostno pokrijejo del stroškov manjšim lastnikom. To je eden od razlogov, da je regijska certifikacija gozdov PEFC dostopna in primerna oblika certifikacije za manjše lastnike gozdnih posesti."

Svoje izkušnje glede certifikata PEFC je predstavil tudi mag. Janez Polanc, Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG): "Zaradi povpraševanja kupcev državnega lesa po PEFC certificirani surovini smo se v družbi SiDG odločili, da državno gozdno posest certificiramo tudi po PEFC standardu.

Našim kupcem ponujamo certificirane gozdne lesne proizvode po obeh glavnih certifikacijskih shemah, tako po FSC kot tudi po PEFC shemi, ter s tem predvsem domačemu kupcu olajšamo poslovanje in mu omogočimo prodajo izdelkov iz državnega lesa s certifikacijskim poreklom surovine. Le tako lahko kupci državnega lesa enakovredno nastopajo na zahtevnem svetovnem trgu."

"Trenuten položaj  na trgu je takšen, da je povpraševanje po certificiranem lesu večje od ponudbe," pravi Jure Meglič, direktor podjetja Megales, d.o.o., iz Strahinja. Podjetje Megales, ki odkupuje in prodaja les že od leta 1992, danes predstavlja eno večjih podjetij na tem področju. "V zadnjih letih se s strani naših kupcev, tako iz Slovenije in tujine, povečujejo zahteve po PEFC certificiranem lesu.

S pridobitvijo certifikata so se nam odprle nove poslovne priložnosti. Kot največja ovira se je pri našem delovanju izkazala premajhna in slaba informiranost lastnikov gozdov, zato aktivno, s pomočjo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, lastnike seznanjamo s postopkom pridobitve certifikata, obenem jim za certificiran les ponujamo višjo ceno. Tako se je mreža imetnikov certifikata razširila."

Praktične vidike uporabe certifikata PEFC (CoC - Chain of Custody) v industriji predelave lesa je predstavil Dušan Petek iz podjetja Lip Bohinj, ki je bilo v Sloveniji med prvimi podjetji s certifikatom PEFC CoC. S certifikatom prodajajo opažne plošče, biomaso in hlodovino. "Za certifikat PEFC smo se odločili leta 2014, ko so začeli takrat kupci iz tujine (Švica, Velika Britanija, Nizozemska, Nemčija, Francija) spraševati po takem lesu. Tam je ozaveščenost med kupci večja, zato smo tudi vstopili v shemo PEFC," je povedal Petek.

Borut Mlakar, direktor certifikacije pri Bureau Veritas Slovenija, podeljuje predsedniku KGZS Cvetku Zupančiču certifikat PEFC FM.

Na današnji novinarski konferenci je Borut Mlakar, direktor certifikacije pri Bureau Veritas, Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije uradno podelil certifikat PEFC FM (Forest Managament) za trajnostno gospodarjenje z gozdovi po shemi PEFC FM. "Trajnostni razvoj je tema, ki postaja vse pomembnejša v vseh industrijah. V prehrambni, tekstilni in lesni industriji potrošniki pričakujejo, da so podjetja, katerih produkte kupujejo, okoljevarstvena in skrbijo tako za naravo kot za pravice svojih delavcev. Za izvajanje PEFC FM certifikacije je Bureau Veritas akreditiran s strani SA, ki deluje v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17011:2004 in upošteva pravila mednarodnih združenj za akreditacijo (EA, ILAC in IAF)," je zaključil Mlakar.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki