Uvedba predizpolnjenih obračunov za socialno varnost in zbiranje mobilnih telefonskih številk...

Uvedba predizpolnjenih obračunov za socialno varnost in zbiranje mobilnih telefonskih številk...

Ekonomika in davki, Zaposlitev in sociala  | 
Kmetje se sicer za pomoč v vezi POPSV lahko obrnete na krajevne urade FURS.

Kmetje se sicer za pomoč v vezi POPSV lahko obrnete na krajevne urade FURS.

...za namen obveščanja o višini prispevkov za socialna zavarovanja

S sprejetjem novele Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2J, Uradni list RS, št. 63/16) se tudi za kmečke zavarovance določa oddajanje obračunov prispevkov za socialno varnost, in sicer elektronsko prek portala eDavki. Za obračunska obdobja od 1. januarja 2018 dalje Finančna upava RS (FURS) sestavlja predizpolnjene obračune prispevkov za socialno varnost (POPSV) in jih kmečkim zavarovancem vroča elektronsko prek portala eDavki. Kmetje morate POPSV pregledati, vanj vnesti morebitne spremembe in jih potrditi najkasneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Prispevke morate nato plačati najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec. Dodajamo, da je uvedba POPSV nov korak v postopku plačila prispevkov, ki do sedaj kmečkih zavarovancev ni bremenil. Prvi POPSV ste kmetje prejeli meseca februarja za letošnji januar.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in FURS sta namreč dosegli dogovor, po katerem se lahko kmetje najkasneje do petega dne v mesecu zglasite na posameznem krajevnem uradu FURS, ter davčnemu kontrolorju predložite vsa dokazila, ki bi utegnila vplivati na višino zavarovalne osnove za prispevke za socialno varnost (npr. bolniški list, odločbo Centra za socialno delo o priznanju pravice do nadomestil iz naslova starševskega varstva, itd.).

Če boste to storil do navedenega dne, na FURS zagotavljajo, da bodo vse morebitne spremembe že upoštevane v POPSV, zato dodatna aktivnost v smislu pregledovanja in potrjevanja POPSV ne bo potrebna.

Ukinitev pošiljanja položnic in nov način obveščanja

Uvedba POPSV pa ni edina novost na področju plačila prispevkov za socialno varnost. Hkrati se namreč predvideva tudi ukinitev vsakomesečnega pošiljanja položnic (plačilnih nalogov – UPN) kmetom. Te vam bodo po novem dostopne v elektronski obliki, FURS pa jih bo pošiljal le ob morebitnih spremembah zavarovalne osnove.

Ne glede na navedeno ukinitev pošiljanja položnic pa vas obveščamo, da bo FURS uvedel nov mehanizem obveščanja kmetov o vaši mesečni obveznosti iz naslova socialnih zavarovanj. Skladno s tem bo FURS vsakemu kmečkemu zavarovancu na njegov mobilni telefon vsak mesec poslal tri mobilna sporočila (za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za starševsko varstvo), v katerih bodo navedeni vsi podatki, potrebni za izpolnitev UPN in plačilo prispevkov iz naslova socialnih zavarovanj.

Komu, kdaj in kako sporočiti svojo mobilno telefonsko številko

Da bi se kmečki zavarovanci lahko vključili v nov mehanizem obveščanja s strani FURS, je potrebno zbrati njihove mobilne telefonske številke, k čemur so se zavezali na KGZS.


Telefonske številke kmečkih zavarovancev se zbirajo v času subvencijske kampanje, in sicer od 26.2.2018 do 7.5.2018, na Kmetijsko gozdarskih zavodih oziroma na vseh lokacijah vnosnih mest za vnos zbirnih vlog.


Za ta namen je potrebno izpolniti IZJAVO, ki jo kmečki zavarovanci prejmete pri kmetijskem svetovalcu oziroma v prilogi tega obvestila. Izpolnitev izjave je sicer neobvezujoča, vendar se svetuje, da jo izpolnite in vrnete kmetijskemu svetovalcu. Le tako boste namreč vsak mesec deležni obveščanja o višini zneskov prispevkov iz naslova socialnih zavarovanj preko mobilnih sporočil s strani FURS.

Pri tem bi želeli opozoriti, da mora vsak kmečki zavarovanec izpolniti svojo izjavo. V kolikor je na kmetiji več zavarovancev, mora torej vsak zase izpolniti izjavo ter jo dostaviti kmetijskemu svetovalcu najkasneje do zaključka subvencijske kampanje (to je do 7.5.2018), saj v nasprotnem primeru ne bo vključen v nov mehanizem obveščanja s strani FURS.

Za konec naj še pojasnimo, da se prvo obveščanje preko mobilnih sporočil ter s tem hkrati ukinitev pošiljanja položnic predvideva v mesecu juliju letos za obračunsko obdobje meseca junija. Vse do takrat pa boste kmečki zavarovanci še vedno prejemali mesečne položnice po pošti.

Nazaj

Prihajajoči dogodki