Ukrep proizvodno vezanih plačil za zelenjadnice nujno spremeniti

Ukrep proizvodno vezanih plačil za zelenjadnice nujno spremeniti

Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo  | 
Člani odbora so izrazili zaskrbljenost v zvezi s proizvodno vezanimi plačili za zelenjadnice (PVP), saj ugotavljajo, da ukrep za pridelovalce zelenjave ni stimulativen.

Člani odbora so izrazili zaskrbljenost v zvezi s proizvodno vezanimi plačili za zelenjadnice (PVP), saj ugotavljajo, da ukrep za pridelovalce zelenjave ni stimulativen.

Šesta seja strokovnega odbora za vrtnarstvo

Strokovni odbor SO za vrtnarstvo (SO) se je zaradi aktualnih vsebin v zvezi s proizvodno vezanimi plačili za zelenjadnice in izbrano kakovostjo, ponovno sestal 12. aprila 2018. Seje so se udeležili tudi novi predsednik zelenjavne verige, Branko Majerič ter predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Glavna težava je po njihovem mnenju obdobje obvezne pokritosti površine z zelenjadnico, saj to obdobje ne vključuje marsikatere zelenjadnice in se ne ujema s tehnologijo pridelave.

Predlagajo, da se ukrep spremeni in se ponovno doreče katere zelenjadnice vključuje ukrep in kakšna so pravila. Predstavnica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je strinjala in obrazložila, da se ukrep PVP za leti 2019 in 2020 lahko spremeni, vendar je potrebno biti pri tem zelo pazljiv in dobro utemeljiti vsako spremembo, saj se takšen ukrep lahko nameni le sektorju v težavah.

Odločitev o tem, ali ga bomo spremenili, je treba sprejeti že junija 2018 in posredovati v Bruselj najpozneje 1. 8. 2018. Prisotni so se dogovorili, da se s tem namenom v maju sestane širša delovna skupina, ki bo opredelila predlog pogojev za PVP. Dodatno je predstavnica Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja opozorila na številne kršitve pri dosedanjem ukrepu PVP, v lanskem letu je Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja ugotovila napake pri več kot 60 % vlagateljev, pri čemer je od teh več kot 80 % kršilo obdobje obvezne pokritosti z zelenjadnico.

V nadaljevanju je predsednica SO za vrtnarstvo Jožica Bolčič predstavila projekt Občine Koper, ki bo zajemal postavitev rastlinjaka, sadovnjaka in učnega centra. S projektom bodo kandidirali na sredstva iz kmetijstva, kar se zdi kmetom s tega območja neustrezno, saj bo to njihova konkurenca.

Seja se je nadaljevala s predstavitvijo vsebine sestanka v Avstriji na Koroški kmetijski zbornici na temo sheme kakovosti AMA Gütesiegel. Vsebino je na kratko povzela strokovna tajnica odbora dr. Dušica Majer in vsem članom posredovala tudi gradiva za nadaljnje delo na področju vzpostavitve sheme IK za zelenjavo.

Člani SO za vrtnarstvo so ponovno podprli vzpostavitev sheme in predlagajo Sektorskemu odboru za zelenjavo, da čimprej pristopi k pripravi kriterijev za shemo.

Nazaj

Prihajajoči dogodki