Obrazci za vodenje mesečnih poročil FADN za leto 2019

Obrazci za vodenje mesečnih poročil FADN za leto 2019

Zbornica svetuje, FADN knjigovodstvo  | 
Obrazci za vodenje mesečnih poročil FADN za leto 2019

Kmetijam v FADN knjigovodstvu v pomoč

Ključne besede: poročila, FADN

Kmetije, ki vodijo FADN knjigovodstvo, ker sodelujejo v reprezentativnem vzorcu ali so prejemniki sredstev iz Programa razvoja podeželja in so FADN prevzeli kot obliko poročanja o njihovem razvoju, morajo podatke o gospodarjenju na kmetiji zapisovati. Pomembno je natančno in sprotno beleženje dogodkov, kajti od natančnosti vnosa podatkov je odvisna zanesljivost in uporabnost končnega rezultata obdelav podatkov. Poleg treh letnih poročil (popisni list ob začetku in zaključku leta, seznam doma pridelanih proizvodov in živine), mora kmetija, ki vodi FADN, mesečno zagotoviti seznam doma pridelanih proizvodov, živine in delovne sile ter denarno poročilo (v enem letu skupno 24 mesečnih poročil). Poročila so lahko v tiskani obliki (predtiskani bloki), MS Excelovi datoteki ali pa so vnesena v spletno računalniško aplikacijo.

Seznam doma pridelanih proizvodov in živine je mesečno poročilo, v katerem se spremlja količinske spremembe doma pridelanih proizvodov in živine, tako za kmetijsko kot tudi za gospodarsko in dopolnilne dejavnosti. V poročilo o gibanju delovne sile se mesečno vpisuje poraba časa v urah. Pri tem se upoštevajo delovne ure vseh oseb, ki pri delu pomagajo, ne glede na plačilo. Denarno poročilo pa je mesečno poročilo, namenjeno sprotnemu beleženju prihodkov in stroškov.

Obrazci za pripravo seznama doma pridelanih proizvodov in živine ter mesečna poročila v MS Excelovi datoteki za leto 2019 so že na voljo na spletni strani KGZS in jih najdete tu.

Nazaj

Prihajajoči dogodki