Problem podlubnikov, divjadi in zveri

Problem podlubnikov, divjadi in zveri

Gozdarstvo in lovstvo  | 
Problem podlubnikov, divjadi in zveri

Lastniki gozdov potisnjeni v kot?

Trenutno se pojavljajo težave pri organizaciji sečnje ter prodaje lesa, ki so na trgu kot posledica vetroloma in podlubnikov. Mnogi lastniki gozdov so potisnjeni v kot in se jih v trenutni situaciji močno izkorišča. Da bi dobili izvajalca, manjši lastniki lubadarke v strahu pred kaznijo celo podarijo izvajalcu. Strokovni odbor za gozdarstvo in lovstvo pri KGZS zato predlaga, da se začne aktivnosti za vzpostavitev gozdarske svetovalne službe na KGZS, ki bi pomagala lastnikom pri organizaciji sečnje in prodaje.

Člani so kritični do MKGP in vlade, ker ni sprejetih proaktivnih rešitev in več pomoči lastnikom gozdov. Sprejet zakon za sanacijo podlubnikov namreč nima vključenih bistvenih rešitev, ki jih je predlagala KGZS.

V drugem sklopu so člani odbora obravnavali problem velikih škod zaradi preštevilne divjadi, ki onemogoča pomlajevanje gozdov ter enormno povečanje števila zveri za več kot 1/3 v zadnjih osmih letih. Da situacija ni vzdržna podkrepi tudi peticija, ki jo je podpisala večina nevladnih organizacij v kmetijstvu in nad 6000 posameznikov. Poleg tega se vedno bolj širijo tudi neavtohtone vrste, kot sta šakal, bober, ki jih bo treba nujno začeti upravljati.

Nazaj

Prihajajoči dogodki