Poročanje o doseganju ciljev za ukrepe PRP 2017

Poročanje o doseganju ciljev za ukrepe PRP 2017

Zbornica svetuje, Kmetijske podpore  | 
Poročanje o doseganju ciljev za ukrepe PRP 2017

Rok za oddajo poročila je 31. marec 2018

Vsi prejemniki javnih sredstev iz Programa razvoja podeželja 2007-2013 in Programa razvoja podeželja 2014-2020 so dolžni Agenciji poslati letno poročilo o doseganju ekonomskih ciljev za leto 2017. Rok za oddajo poročila je 31. 3. 2018.

Podrobnejša navodila in obrazci za poročanje za investicijske ukrepe PRP 2007-2013 so dostopni TUKAJ

Podrobnejša navodila za poročanje za ukrep Zgodnje upokojevanje kmetov (PRP 2007-2013) so dostopna TUKAJ

Podrobnejša navodila in obrazci za poročanje za ukrep M06.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz PRP 2014-2020 za leto 2017 so dostopni TUKAJ

Nazaj

Prihajajoči dogodki