Sodelovanje in povezovanje kmetov ter kmetijskih organizacij

Sodelovanje in povezovanje kmetov ter kmetijskih organizacij

Zbornica svetuje, Izobraževanje  | 
Sodelovanje in povezovanje kmetov ter kmetijskih organizacij

9. Agrobiznisov posvet

Danes na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije poteka 9. Agrobiznisov posvet o sodelovanju in povezovanju kmetov in kmetijskih organizacij.

Uvodoma je predsednik KGZS Cvetko Zupančič poudaril, da je tema še kako aktualna, iskanje rešitev pa gre iskati v tri smeri. »Temeljna je vsekakor skupna kmetijska politika po letu 2020, ki je ključna za obstoj in razvoj slovenskega kmetijstva,l pa tudi živilsko-predelovalne industrije. SKP mora biti stabilna in razvojna ne glede na stališča Evropske unije, saj opažamo, da EU pred kmetijstvo vse bolj postavlja v ospredje varnost in okolje. Drugi izziv je odzivanje na podnebne spremembe. To je naša stvarnost in na to moramo imeti oziroma najti učinkovite rešitve tako na ravni preprečevanja škod kot tudi v primerih poplačila škod. Tretji izziv, ki ga je treba prednostno obravnavati pa je iskanje tržnih poti in boljše odkupne cene. Žal smo pri mnogih kmetijskih pridelkih po odkupnih cenah na repu ali v zadnjem delu. Ključno je povezovanje, prej pa je treba ugotoviti, kaj imamo in kaj lahko ponudimo. Pomemben korak v pravo smer je shema Izbrana kakovost, čeprav so do nje mnogi pomisleki. Prepričan sem, da bo le-ta našla svoje mesto, da jo bodo potrošniki prepoznali, saj bomo težko konkurirali tuji množični pridelavi. Izbrana kakovost ima jasna pravila, ima nadzor in sledljivost, zato mora na dolgi rok prinesti tudi primerno višjo ceno," je zaključil Zupančič.

V nadaljevanju je udeležence pozdravil še predsednik Zadružne zveze Slovenije Peter Vrisk, potem pa so sledile predstavitve. Najprej ukrep sodelovanje v okviru ukrepov SKP 2014-2020 ter nekaj primerov dobrih praks. Sledila je še okrogla miza o povezovanja kmetijstva in turizma. 

Nazaj

Prihajajoči dogodki