Tudi vetrolom je huda naravna nesreča

Tudi vetrolom je huda naravna nesreča

Delo organov KGZS, Stališča in pripombe, Gozdarstvo in lovstvo  | 
Tudi vetrolom je huda naravna nesreča

Svet KGZS predlaga, da naj se kot višjo silo oziroma kot hudo naravno nesrečo, ki resno prizadene kmetijsko gospodarstvo, upošteva tudi vetrolom.

Svet zbornice je podprl sklepe sveta Območne enote KGZS Slovenj Gradec za izvedbo nujnih aktivnosti za pomoč kmetijam, prizadetim zaradi naravnih nesreč v gozdovih. Tako naj bi prizadetim kmetijam zaradi dolgoročnega izpada prihodkov iz gozdarstva podelili najmanj 30-letno koncesijo za delo v državnih gozdovih. Poleg tega je treba kmetijam, ki so vključene v obdavčitev po dejanskih prihodkih, izredni prihodek zaradi prodaje lesa iz prizadetih površin razdeliti v daljše časovno obdobje. Ker so ponekod gozdne ceste hkrati tudi edine poti do kmetij, je treba med sanacijo gozdov zagotoviti prevoznost cest do teh kmetij.

Ne nazadnje pa naj o vseh težavah, ki so povezane z vetrolomom in podlubniki, čim prej razpravlja tudi Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Državnega zbora in naj sprejme ustrezne sklepe oziroma ukrepe.

Nazaj

Prihajajoči dogodki