Objavljen Pravilnik o ekološki pridelavi

Objavljen Pravilnik o ekološki pridelavi

Ekološko kmetijstvo, Čebele, Živinoreja  | 
Objavljen Pravilnik o ekološki pridelavi

Novosti pri vezani reji in območjih za ekološko čebelarjenje  

Dne 16. 11. 2018 je bil v Uradnem listu RS objavljen Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki je začel veljati naslednji dan po objavi. Pravilnik po novem določa pravila glede izjeme za vezano rejo govedi pri manjših kmetijskih gospodarstvih (do 20 GVŽ).

Na podlagi 4. člena Pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil morajo po novem rejci govedi, ki želijo pridobiti dovoljenje za izjemo glede vezane reje govedi, vložiti vlogo na  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Ažurirana je tudi karta neprimernih območij za ekološko čebelarjenje. Nekaj manjših sprememb je pri evidenci pridelovalcev in predelovalcev, ostale spremembe so pa bolj tehnične in redakcijske narave.

Dodatna informacija:

Vsi ekološki pridelovalci oziroma predelovalci, ki želite pridobiti finančno podporo za leto 2019, v okviru Programa razvoja podeželja za ukrep »Ekološko kmetovanje«, se morate prijaviti oziroma obnoviti prijavo v kontrolo ekološkega kmetovanja najpozneje do 31. decembra 2018 in sicer pri eni izmed pooblaščenih organizacij za kontrolo in certificiranje kmetijskih pridelkov ali živil.

PRAVILNIK

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki