Ne spreglejte možnosti zmanjšanja prispevkov

Ne spreglejte možnosti zmanjšanja prispevkov

Zbornica svetuje, Zaposlitev in sociala  | 
Za priznanje zmanjšanja oziroma odpisa prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je na pristojni finančni urad potrebno vložiti zahtevek za zmanjšanje oziroma odpis prispevkov, in sicer v roku 15 dni od nastanka škode.

Za priznanje zmanjšanja oziroma odpisa prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je na pristojni finančni urad potrebno vložiti zahtevek za zmanjšanje oziroma odpis prispevkov, in sicer v roku 15 dni od nastanka škode.

Zaradi škode, ki so jo povzročila nedavna neurja s točo, lahko plačate manj 

Kmetje, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti (kmečki zavarovanci) in so minuli vikend utrpeli škodo zaradi hudih neurij s točo, lahko uveljavljajo zmanjšanje oziroma odpis prispevkov.

Skladno z Zakonom o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane (ZPKZ, Uradni list RS, št. 48/92 in 21/95), se lahko kmetom, ki utrpijo elementarne nesreče, prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zmanjšajo ali odpišejo, če škodo oceni občinska komisija. V primeru, ko izguba donosa znaša od 30 do 80 odstotkov letnega katastrskega dohodka, se prispevki zmanjšajo za enak odstotek, kot je ocenjen odstotek izgube katastrskega dohodka. V kolikor pa je zmanjšanje donosa ocenjeno višje od 80 odstotkov, se prispevki odpišejo.

Za priznanje zmanjšanja oziroma odpisa prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je na pristojni finančni urad potrebno vložiti zahtevek za zmanjšanje oziroma odpis prispevkov, in sicer v roku 15 dni od nastanka škode.

Zahtevek se predloži na obrazcu, ki je na voljo na vseh finančnih uradih oziroma TUKAJ. Na podlagi vloženega zahtevka bo davčni organ izdal odločbo, s katero bo odločil o pravici do zmanjšanja oziroma odpisa prispevkov. Pri tem naj pojasnimo, da se zavarovancu zmanjša ali odpiše letni prispevek od osnove, od katere je bil zavarovan, vendar največ od zneska najnižje pokojninske osnove. Tako zmanjšana obveznost se šteje za plačano, saj jo za kmete poravna Republika Slovenija iz državnega proračuna.

Nazaj

Prihajajoči dogodki