O zagatah pri varstvu pred boleznimi in škodljivi ter predstavitvi na AGRI

O zagatah pri varstvu pred boleznimi in škodljivi ter predstavitvi na AGRI

Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Rastlinska pridelava  | 
O zagatah pri varstvu pred boleznimi in škodljivi ter predstavitvi na AGRI

Četrta seja Komisije za sladkorno peso

Člani Komisije za sladkorno peso so se sredi junija sestali že četrtič v tem mandatu. Obravnavali so problematiko fitofarmacevtskih sredstev (FFS) za sladkorno peso ter se dogovorili o aktivnostih na sejmu AGRA.

Uvodoma so prisotni ugotovili, da jim na seznamu potrebnih FFS za sladkorno peso najbolj manjkajo ustrezni herbicidi in da se bodo problemi z varstvom rastlin, glede na krčenje seznama dovoljenih aktivnih snovi, v bodoče samo še stopnjevali. K tej točki so povabili tudi predstavnika Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), ki je obrazložil stanje na področju registracij FFS in možnosti za registracije ustreznih herbicidov. Dva ustrezna herbicida vsebujeta aktivne snovi, ki bodo najverjetneje črtane s seznama dovoljenih snovi, kar pomeni, da se teh sredstev ne bo dalo več registrirati. V kolikor bi prišlo pri odločanju o tem na ravni Evropske unije do zamude, bo morebitno še možno izdati nujno dovoljenje za naslednje leto, vendar predstavnik UVHVVR odsvetuje pridelovalcem, da se zanašajo na to. Predlagal je iskanje drugih sredstev in alternativnih rešitev za varstvo pred pleveli ter jih pozval k čimprejšnji oddaji vlog za registracije.

Opozoril je na nujnost vlaganja države v razvoj alternativnih metod varstva, novih tehnologij in odpornih sort. UVHVVR pri svojih odločitvah glede registracije FFS deluje strokovno in v skladu z EU zakonodajo, ne more pa vplivati na odločitve politike, ki večkrat posega tudi v strokovne odločitve. Vsi prisotni so izrazili zaskrbljenost v zvezi z varstvom rastlin v bodoče, še posebej zato, ker se pristojni na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano postavljajo na stran potrošnika in javnega mnenja, ne pa na stran pridelave in kmeta. Dogovorili so se, da pripravijo do septembra nabor potrebnih FFS za prihodnjo sezono in nato najkasneje v oktobru oddajo na UVHVVR vloge za registracije.

Predstavitev na AGRI

V nadaljevanju so člani komisije razpravljali o organizaciji posveta na sejmu Agra, ki naj bi predstavil dobro prakso združevanja na primeru Zadruge Kooperativa Kristal z.o.o.. Predstavitev naj bi spodbudila zanimanje kmetov za združevanje v SP in OP, hkrati pa bi vplivala na čimprejšnjo objavo razpisa za pridobitev finančne pomoči pri ustanavljanju SP in OP. Aktivno bi vključili v posvet tudi mlade kmete, ki so člani Zadruge Kooperativa Kristal z.o.o. Dogovorili so se, da bodo namesto posveta organizirali okroglo mizo in k sodelovanju povabili tudi MKGP. Še o možnosti pridelave pivovarskega ječmena Ob koncu seje so govorili tudi o možnosti pridelave pivovarskega ječmena, ki je bila s strani Francozov ponujena Zadrugi kooperativa Kristal. Francoski naročnik bi v celoti pokril tehnologijo, seme, prevoz in odkup. Dogovorili so se, da bodo glede na zanimivo ceno pivovarskega ječmena, ki je okrog 15 odstotkov višja kot pri pšenici in uporabnost ječmena v kolobarju s sladkorno peso, nadaljevali pogovore z morebitnim francoskim naročnikom.

Nazaj

Prihajajoči dogodki