Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev

Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev

Gospodarjenje  | 
Uredba bo novoustanovljenim organizacijam ali skupinam omogočala prejem podpore za lažje začetno delovanje.

Uredba bo novoustanovljenim organizacijam ali skupinam omogočala prejem podpore za lažje začetno delovanje.

Uredba je namenjena združevanju primarnih proizvajalcev - kmetov.

Vlada RS je včeraj izdala Uredbo o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 - 2020.

Povezanost kmetov v organizacije in skupine bo izboljšala njihovo pogajalsko izhodišče. To bo posredno vplivalo na dohodkovno uspešnost posameznega člana skupine, kar bo imelo neposredni vpliv na trajnostno proizvodnjo hrane in vzpostavitev lokalnih trgov.

Status organizacije ali skupine proizvajalcev lahko pridobi skupina kmetov, ki so v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe ali z zakonom, ki ureja o zadruge, povezani v to pravno osebo ali v del pravne osebe. Medsebojno organiziranost in delovanje člani opredelijo s statutom organizacije ali skupine proizvajalcev, vsi člani pa so obvezani tržiti svoje proizvode preko te skupine proizvajalcev, za katero so prejeli priznanje. Status organizacija ali skupina pridobi na podlagi pravilnikov o priznanju.

 

Za ta namen uredba predvideva podporo, ki jo skupina ali organizacija proizvajalcev prejema prvih pet koledarskih let od datuma priznanja in se izračuna na podlagi vrednosti tržne proizvodnje - prihodkov od prodanih proizvodov, za katere je prejela priznanje. Prvo leto je upravičenec upravičen do 10 odstotkov predvidene vrednosti tržne proizvodnje. Podpora se vsako leto linearno znižuje in v petem letu predstavlja 6 odstotkov vrednosti tržne proizvodnje. Najvišja stopnja podpore je ne glede na delež podpore lahko za organizacije proizvajalcev največ 50.000 evrov letno in največ 25.000 evrov letno za skupine proizvajalcev.

Nazaj

Prihajajoči dogodki