Prošnja za spremembo obveznosti

Prošnja za spremembo obveznosti

Zbornica svetuje, Kmetijske podpore  | 
Prošnja za spremembo obveznosti

Navodilo za vlaganje prošenj za spremembo obveznosti za investicijske ukrepe PRP

Upravičenci, ki so prejeli odločbo o pravici do sredstev iz naslova PRP 2014-2020 za ukrepe M04.1, M04.2, M04.3 in M08.6, lahko na podlagi 54. čl. ZKme-1 vložijo prošnjo za največ dve spremembi obveznosti. Prošnja mora biti vložena pred iztekom roka za oddajo zahtevka za izplačilo sredstev.

Navodilo je na povezavi.

Nazaj

Prihajajoči dogodki