Vlaganje prošenj za spremembe obveznosti za podukrep M06.3

Vlaganje prošenj za spremembe obveznosti za podukrep M06.3

Kmetijske podpore  | 
Vlaganje prošenj za spremembe obveznosti za podukrep M06.3

Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

Upravičenci, ki so prejeli odločbo o pravici do sredstev iz naslova podukrepa M06.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, lahko (na podlagi 54. člena Zakona o kmetijstvu) vložijo največ dve prošnji za spremembo obveznosti (sprememba dinamike vlaganja zahtevka, sprememba stroška, sprememba razvojnega cilja ipd.).

Prošnjo za spremembo obveznosti je treba vložiti pred oddajo zahtevka za izplačilo sredstev in dovolj zgodaj, da bo lahko rešena pred datumom, zapisanim v odločbi o pravici do sredstev in tako ne bo zamujen rok za vlaganje zahtevkov.

NAVODILO

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Ekološko kmetijstvo

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja

19. 03. 2024 ob 17:00

Predavalnica KGZ Celje, Trnoveljska c...

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije (ZDEKS) v okviru "Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023" vabi na

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja:

ZNAČILNOSTI IN PREDNOSTI EKOLOŠKE ŽIVINOREJE  s koraki do uspešne preusmeritve

& DIREKTNO TRŽENJE EKOLOŠKEGA MESA Z DODANO VREDNOSTJO na primeru predelave in prodaje ekološke kmetije Jenšterle