Vlaganje prošenj za spremembe obveznosti za podukrep M06.3

Vlaganje prošenj za spremembe obveznosti za podukrep M06.3

Kmetijske podpore  | 
Vlaganje prošenj za spremembe obveznosti za podukrep M06.3

Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

Upravičenci, ki so prejeli odločbo o pravici do sredstev iz naslova podukrepa M06.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, lahko (na podlagi 54. člena Zakona o kmetijstvu) vložijo največ dve prošnji za spremembo obveznosti (sprememba dinamike vlaganja zahtevka, sprememba stroška, sprememba razvojnega cilja ipd.).

Prošnjo za spremembo obveznosti je treba vložiti pred oddajo zahtevka za izplačilo sredstev in dovolj zgodaj, da bo lahko rešena pred datumom, zapisanim v odločbi o pravici do sredstev in tako ne bo zamujen rok za vlaganje zahtevkov.

NAVODILO

Nazaj

Prihajajoči dogodki