Sprejeta nova pravila Evropske unije

Sprejeta nova pravila Evropske unije

Ekološko kmetijstvo  | 
Sprejeta nova pravila Evropske unije

Svet Evropske unije je 22. maja sprejel nova pravila o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov.

Nova uredba spodbuja trajnostni razvoj ekološke pridelave v EU, njen namen pa je zagotoviti pošteno konkurenco za kmete in izvajalce, preprečiti goljufije in nepošteno prakso ter izboljšati zaupanje potrošnikov v ekološke proizvode. Stara pravila za ekološko pridelavo so bila po EU neenakomerna, saj so vključevala širok nabor različnih praks in izjem. Poleg tega je načelo enakovrednosti, ki je veljalo za uvoženo ekološko hrano, pomenilo, da so se uporabljali različni standardi za različne proizvajalce iz iste države. Nov zakonodajni okvir je bil zato potreben, da bi ta hitro rastoči sektor opremili z jasnimi in trdnimi pravili te omogočili ekološkim proizvajalcem, da pošteno konkurirajo, ne glede na to, ali proizvajajo v EU ali v tretji državi.

Poleg tega bodo zaradi novih pravil potrošniki, ki kupujejo izdelek, označen z ekološkim logotipom EU, lahko prepričani, da bodo dobilo enako kakovost po vsej EU. S 1. januarjem 2021 se bodo uvljavile naslednje določbe:

- pravila pridelave bodo poenostavljena in dodatno usklajena s postopno odpravo številnih izjem in odstopanj,

- sistem nadzora bo okrepljen s pomočjo strožjih varnostnih ukrepov in pregledov na podlagi tveganj v celotni dobavni verigi,

- proizvajalci iz tretjih držav se bodo morali držati istih pravil kot proizvajalci iz EU,

- področje uporabe ekoloških pravil bo razširjeno, tako da bo zajetih več proizvodov (na primer sol, pluta, čebelji vosek, čaj mate, listi vinske trte, palmovi srčki) in dodatna pravila pridelave (meso srn in zajcev ter perutnine),

- potrjevanje skladnosti bo lažje za male kmete zaradi novega sistema skupinskih potrdil,

- pristop za zmanjšanje tveganja naključnega onesnaženja s pesticidi bo bolj enoten,

- odstopanja za pridelavo v rastlinjakih v ločenih gredah bodo postopoma odpravljena.

Nova uredba bo začela veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije in se bo uporabljala od 1. januarja 2021.

Nazaj

Prihajajoči dogodki