Višjo silo treba sporočiti v 15 dneh

Višjo silo treba sporočiti v 15 dneh

Rastlinska pridelava  | 
Višjo silo treba sporočiti v 15 dneh

Višjo silo treba sporočiti v 15 dneh

Na terenu smo zaznali vprašanje, kako naj postopajo kmetje, katerih površine so bile pred kratkim prizadete zaradi toče in poplav, pa so zanje v okviru zbirne vloge za leto 2018 že oddali zahtevek za uveljavljanje Podpore za zelenjadnice. Zaradi neugodnih vremenskih razmer pa zdaj na prijavljenih površinah ne morejo zagotoviti prisotnost zelenjadnic od 7. maja 2018 dalje. Agencija kmetom svetuje, da v primeru prizadetega posevka zelenjadnic zaradi neugodnih vremenskih razmer Agencijinimi objavljenimi navodili sporočijo višjo silo v 15 delovnih dneh od datuma, ko to lahko storijo. Hkrati naj posevek zelenjadnice čim prejoz. takoj, ko bodo to dopuščale vremenske razmere,nadomestijo z drugim posevkom zelenjadnice, da bodo tako lahko zadostili pogoju prisotnosti zelenjadnic, ki traja vse do 15. avgusta 2018. Agencija bo o vsaki vlogi za priznanje primera višje sile ali izjemnih okoliščin odločala individualno.

V primeru, da se vlagatelj odloči, da poškodovanega posevka zelenjadnic ne bo nadomestil z drugo zelenjadnico, mora zathevek za podporo za zelenjadnice umakniti. Umika zahtevka ni mogoče več izvesti, če je kontrola na kraju samem že najavljena. Tisti kmetje, ki še niso oddali zahtevka za Podporo za zelenjadnice in imajo namen to storiti v zamudnem roku, višje sile ne morejo uveljavljati.V tem primeru naj zahtevka za Podporo za zelenjadnice sploh ne oddajooz. naj ga oddajo le v primeru, če so lahko posevek nadomestili z drugim posevkom zelenjadnice in tako zagotovili prisotnost zelenjadnice od 7. maja dalje ali pa če so se odločili za pridelavo plodovk, za katere je v skladu z urebdo, ki ureja sheme neposrednih plačil, potrebno zagotoviti prisotnost od 20. maja dalje.

Nazaj

Prihajajoči dogodki