Prehrana mesnih ovc in vzreja jagnjet (rejski cilji)

Prehrana mesnih ovc in vzreja jagnjet (rejski cilji)

Drobnica  | 
Prehrana mesnih ovc in vzreja jagnjet (rejski cilji)

Slovenija ima potrjene rejske programe na področju reje drobnice, ki se izvajajo kot Javna služba strokovnih nalog v živinoreji. 

Slovenija ima potrjene rejske programe na področju reje drobnice, ki se izvajajo kot Javna služba strokovnih nalog v živinoreji. Pri ovcah so v rejske programe kot pasme za prirejo mesa vključene jezersko-solčavska ovca (JS), oplemenjena jezersko-solčavska ovca (JSR) in belokranjska pramenka (BP). Vsaka od njih ima svoj rejski program, po katerem se izvajajo strokovne naloge selekcije, napovedovanja plemenskih vrednosti, ter razvojno - raziskovalne naloge. V okviru selekcijskega dela se izvaja kontrola porekla in proizvodnje pri drobnici, ki vključuje vodenje rodovništva in reprodukcije ter spremljanje proizvodnih rezultatov čistopasemskih plemenskih živali. Z načrtnim selekcijskim delom želimo doseči selekcijski napredek in ohraniti stalež čistopasemskih populacij. Z odbiro visokokakovostnih plemenjakov na testnih postajah in v pogojih reje, kjer se izvaja lastna preizkušnja rastnosti plemenjakov, zagotavljamo širjenje genetskega napredka. V rejskih programih so postavljeni kratkoročni in dolgoročni rejski cilji za posamezno pasmo. Postavljenim rejskim ciljem se želimo v določenem obdobju z načrtnim izvajanjem rejskega dela čimbolj približati. Ključni pomen za učinkovito in gospodarsko vzdržno približevanje rejskim ciljem pri vseh pasmah imajo okoljski dejavniki, med katerimi je zelo pomembna prehrana živali. V nadaljevanju so predstavljeni najpomembnejši rejski cilji ter smernice v prehrani mesnih pasem ovc v različnih proizvodnih fazah.

Preberite več.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!