Nova gradiva za usposabljanja za KOPOP

Nova gradiva za usposabljanja za KOPOP

Zbornica svetuje, Izobraževanje  | 
Nova gradiva za usposabljanja za KOPOP

Teme o varovanju okolja, podnebnih spremembah, invazivnih rastlinah...

V aprilu in maju so bila izvedena predhodna usposabljanja za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (ukrep KOPOP), ki je obvezno za tiste upravičence, ki se želijo na novo vključiti v ta ukrep.

Na usposabljanju so bile udeležencem predstavljene vsebine v zvezi z izvajanjem ukrepa KOPOP, ohranjanjem biotske raznovrstnosti in gospodarjenjem z naravovarstveno pomembnimi travišči, varovanjem voda in tal, s podnebnimi spremembami in problematiko invazivnih rastlin. Namen tega usposabljanja je, da udeleženci s pridobljenim znanjem in informacijami lažje ter z manj napakami izvajajo ukrep KOPOP.

Gradiva iz usposabljanj najdete v okviru spletne strani Program razvoja podeželja oziroma na spodnjih povezavah:

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila za obdobje 2015-2020

Vodenje evidenc in hramba dokazil pri ukrepu KOPOP

Odvzem vzorcev tal za kemijsko analizo

Ohranjanje narave v povezavi z ukrepi KOPOP

Upravljanje s travišči in Problematika invazivk v kmetijstvu

Varovanje voda in ukrep KOPOP

Prispevek ukrepa KOPOP k blaženju podnebnih sprememb

Nazaj

Prihajajoči dogodki