Nova gradiva za usposabljanja za KOPOP

Nova gradiva za usposabljanja za KOPOP

Zbornica svetuje, Izobraževanje  | 
Nova gradiva za usposabljanja za KOPOP

Teme o varovanju okolja, podnebnih spremembah, invazivnih rastlinah...

V aprilu in maju so bila izvedena predhodna usposabljanja za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (ukrep KOPOP), ki je obvezno za tiste upravičence, ki se želijo na novo vključiti v ta ukrep.

Na usposabljanju so bile udeležencem predstavljene vsebine v zvezi z izvajanjem ukrepa KOPOP, ohranjanjem biotske raznovrstnosti in gospodarjenjem z naravovarstveno pomembnimi travišči, varovanjem voda in tal, s podnebnimi spremembami in problematiko invazivnih rastlin. Namen tega usposabljanja je, da udeleženci s pridobljenim znanjem in informacijami lažje ter z manj napakami izvajajo ukrep KOPOP.

Gradiva iz usposabljanj najdete v okviru spletne strani Program razvoja podeželja oziroma na spodnjih povezavah:

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila za obdobje 2015-2020

Vodenje evidenc in hramba dokazil pri ukrepu KOPOP

Odvzem vzorcev tal za kemijsko analizo

Ohranjanje narave v povezavi z ukrepi KOPOP

Upravljanje s travišči in Problematika invazivk v kmetijstvu

Varovanje voda in ukrep KOPOP

Prispevek ukrepa KOPOP k blaženju podnebnih sprememb

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

15. 03. 2024 ob 08:00

KGZS Zavod Murska Sobota

Objavljamo vabilo za brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse »PREPOZNAVANJE RAZLIČNIH TIPOV TAL, NJIHOVIH ZNAČILNOSTI IN PRILAGAJANJE KMETIJSKIH KULTUR TER RAZLIČNIH TEHNOLOGIJ NA POTREBE POSAMEZNIH KMETIJ«