Mladi kmetje so steber kmetijstva

Mladi kmetje so steber kmetijstva

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost  | 
Mladi kmetje so steber kmetijstva

Že tretje srečanje mladih prevzemnikov potekalo v pričakovanju sprememb po letu 2020

Na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru je 14. februarja potekalo tretje srečanje mladih prevzemnikov, ki so uspešno kandidirali na razpisu Programa razvoja podeželja »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«. Dogodek so organizirali Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zveza slovenske podeželske mladine in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Srečanja se je udeležil tudi predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Cvetko Zupančič z ekipo sodelavcev, ki so aktivno sodelovali pri pripravi srečanja in kasneje izvedbi delavnic.

Prevzem kmetije je priložnost in odgovornost

»Prav je, da vse več mladih prevzema kmetije in da mladi postanete tudi gospodarji, ne samo delavci. S tem postanete bolj odgovorni in resni, tudi lažje uresničite svoje ideje. Hkrati pa pozivam tudi starejše lastnike kmetij, da se čim prej odločijo za ta korak in kmetijo prepišejo na mlade prevzemnike,« je v uvodnem pozdravu pozval predsednik KGZS Cvetko Zupančič. Pri tem je še dodal, da je ena prednostnih nalog KGZS prav delo z mladimi. KGZS ne želi biti z mladimi kmeti le takrat, ko je treba izpolniti kakšno vlogo za razpise, temveč želi sodelovati z njimi celovito, zastopati tudi njihove interese in biti partner pri kmetovanju. Na koncu je Zupančič še pozval vse pristojne ustanove, da omogočijo kmetijam dostop do denarja, ki je na voljo tako v Evropi kot doma, in da pri tem ne postavljajo preveč zapletenih ali dodatnih ovir.

O pomenu mladih kmetov so govorili tudi drugi govorci in sodelujoči na srečanju. Tako je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan pohvalil prisotne in njihovo željo za napredkom, hkrati pa jih opozoril, da bodo njihove kmetije lahko uspešne le, če bodo nanje gledali kot samostojne gospodarske enote. To pomeni, da morajo pri poslovanju upoštevati ne samo tehnične stroške, temveč tudi ceno lastnega dela.

Mlada prevzemnica kmetije Damjana Ostanek Heric je pri predstavitvi svojih izkušenj pozvala prisotne, da naj pri sprejemanju pomembnih odločitev sicer poslušajo svoje starše, a naj naredijo oziroma sprejmejo odločitev po svoji volji, kajti sami bodo morali to tudi uresničiti.

Do boljše starostne sestave

Srečanje je potekalo že tretjič, in sicer po treh objavljenih razpisih leta 2015, 2016 in 2017, kjer je na razpisih Programa razvoja podeželja »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« uspešno kandidiralo 810 mladih prevzemnikov. Cilj podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete je izboljšanje starostne strukture kmetijskih gospodarstev in izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarjev. Podpora je namenjena mladim kmetom, ki so stari od 18 do vključno 40 let, imajo ustrezno znanje in usposobljenost, ter prvič vzpostavljajo kmetijo in kmetijsko dejavnost. Od leta 2015, ko je bil objavljen prvi javni razpis, je do leta 2017 tekla vsakoletna objava javnih razpisov v sredini leta. Za celo obdobje izvajanja podukrepa je predvidenih 60,65 milijona evrov javnih sredstev. V prvih treh javnih razpisih je bilo dodeljena dobra polovica razpoložljivih javnih sredstev, skupaj 30.556.800 evrov. Največ javnih sredstev je bilo razpisanih v letu 2017, največ sredstev pa je bilo dodeljenih na podlagi razpisa v letu 2016, ko so bila dodeljena vsa razpisana sredstva. Za prihodnje javne razpise ostaja na razpolago še 30.093.200 evrov. Največ, skoraj 55 % upravičencev, je bilo v starostni skupini od 30 do 40 let. Dobrih 30 % jih je bilo v starostni skupini od 24 do 29 let. Skoraj 14 % upravičencev je bilo starih 23 let ali manj. Povprečna starost upravičenca je 30 let, upravičenke pa 32 let.

Nazaj

Prihajajoči dogodki