Ukrep 112 - poročanje o doseganju ciljev

Ukrep 112 - poročanje o doseganju ciljev

Kmetijske podpore  | 
Ukrep 112 - poročanje o doseganju ciljev

Izteka se petletni rok za mlade prevzemnike iz leta 2013

Mlade prevzemnike iz 6. javnega razpisa 112, ki so bili uspešni na razpisu v letu 2013, želimo opozoriti, da na Agencijo pošljejo poročilo o doseganju razvojnih ciljev, ki so si jih zadali v načrtu razvoja kmetije v vlogi za ukrep 112, za katero so prejeli sredstva iz Programa razvoja podeželja.

Poročilu morajo priložiti vsa dokazila, s katerimi izkazujejo izpolnjevanje razvojnih ciljev in namensko porabo sredstev (originalne ali overjene kopije računov, kupoprodajne pogodbe, uradne cenitve, fotografije izvedene naložbe, garancije, dokazila o plačilu ipd.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

15. 03. 2024 ob 08:00

KGZS Zavod Murska Sobota

Objavljamo vabilo za brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse »PREPOZNAVANJE RAZLIČNIH TIPOV TAL, NJIHOVIH ZNAČILNOSTI IN PRILAGAJANJE KMETIJSKIH KULTUR TER RAZLIČNIH TEHNOLOGIJ NA POTREBE POSAMEZNIH KMETIJ«