Ukrep 112 - poročanje o doseganju ciljev

Ukrep 112 - poročanje o doseganju ciljev

Kmetijske podpore  | 
Ukrep 112 - poročanje o doseganju ciljev

Izteka se petletni rok za mlade prevzemnike iz leta 2013

Mlade prevzemnike iz 6. javnega razpisa 112, ki so bili uspešni na razpisu v letu 2013, želimo opozoriti, da na Agencijo pošljejo poročilo o doseganju razvojnih ciljev, ki so si jih zadali v načrtu razvoja kmetije v vlogi za ukrep 112, za katero so prejeli sredstva iz Programa razvoja podeželja.

Poročilu morajo priložiti vsa dokazila, s katerimi izkazujejo izpolnjevanje razvojnih ciljev in namensko porabo sredstev (originalne ali overjene kopije računov, kupoprodajne pogodbe, uradne cenitve, fotografije izvedene naložbe, garancije, dokazila o plačilu ipd.

Nazaj

Prihajajoči dogodki