Predstavitev projekta Life Natura Viva

Predstavitev projekta Life Natura Viva

Kmetijstvo in okolje  | 
Predstavitev projekta Life Natura Viva

Ohranjanje pestrosti narave izziv tretjega tisočletja

V ponedeljek je na Nacionalnem inštitutu za biologijo (NIB) potekala predstavitev in novinarska konferenca o projektu Life NaturaViva. Izvaja ga deset partnerjev pod vodstvom NIB, med njimi tudi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS).

Ker je ohranjanje biodiverzitete v veliki soodvisnosti s kmetijstvom, v partnerstvu sodeluje tudi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Njeni člani, kmetje, so ena od skupin ki lahko izredno pomembno prispevajo k uspešnejšemu ohranjanju biodiverzitete, zato potrebujejo na to temo nova znanja. Prenos znanja bo potekal preko kmetijske svetovalne službe Slovenije in po drugih komunikacijskih kanalih, ki jih ima in uporablja Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

Slovenija se ponaša z eno najvišjih biotskih pestrosti v Evropi, ki pa ni dovolj prepoznana in zato ne dovolj cenjena. Zato se je Nacionalni inštitut za biologijo z devetimi partnerji odločil za prijavo 5-letnega komunikacijskega LIFE projekta na Evropsko komisijo.

S projektom želimo razkriti izjemne naravne dragocenosti Slovenije in njihov pomen ter osvetliti nevarnosti, ki jim pretijo,« je na novinarski konferenci povedala Marjana Adamič iz Lutre, Inštituta za ohranjanje naravne dediščine. Da bi biodiverziteto, njen pomen in ogroženost približali čim širšemu krogu ciljnih skupin v Sloveniji, se je v konzorcij povezalo deset partnerjev.

Trenutno na projektu sodeluje 27 strokovnjakov, večina s področja biologije, agronomije in pedagoškega dela pa tudi turizma in novinarstva. Številne projektne aktivnosti so osredotočene na zavarovana območja, zato se je projektu pridružilo kar pet naravnih parkov iz različnih slovenskih regij. Tako bodo dogodki in izobraževanja o biodiverziteti razpršena po vsej državi in bodo dosegla tudi najbolj odročne predele Slovenije. O biodiverziteti se bo slišalo tako v Prekmurju kot po visokogorskih vaseh na Gorenjskem.

Veliko izobraževalnih vsebin bo namenjenih mladim, saj se bodo parki in Inštitut Lutra aktivno vključevali v izobraževalne procese v vrtcih in osnovnih šolah. Parki bodo nadgradili svojo izobraževalno infrastrukturo o biodiverziteti za obiskovalce ter okrepili sodelovanje z glavnimi deležniki v lokalnem prostoru (kmeti, občinami, turističnimi delavci itn.).

Partnerji v projektu:

  • Nacionalni inštitut za biologijo
  • Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine
  • Javni zavod Triglavski narodni park
  • Notranjski regijski park
  • Kozjanski park
  • Javni zavod Krajinski park Goričko
  • Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje
  • Grm Novo mesto - Center biotehnike in turizma
  • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
  • Botanični vrt Univerze v Ljubljani

Spletna stran: www.naturaviva.si

Facebook: https://www.facebook.com/life.naturaviva/

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!