Davčno potrjevanje računov

Davčno potrjevanje računov

Ekonomika in davki  | 
Davčno potrjevanje računov

Uporaba vezane knjige računov dopustna tudi po 31. decembru 2017

Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) je z letom 2016 za zavezance, ki so dolžni izdajati račune, v primeru gotovinskega poslovanja vpeljal obvezno uporabo elektronske naprave za izdajo računov, ki omogoča elektronsko podpisovanje podatkov o računu in elektronsko povezavo za izmenjavo podatkov z davčnim organom. Ne glede na to obvezo je zakon v prehodnem obdobju - do konca leta 2017 - dopuščal uporabo vezane knjige računov. Predpisoval je tudi način davčnega potrjevanja, in sicer so morali zavezani, ki so uporabljali vezano knjigo računov, davčnemu organu prek elektronske povezave poslati podatke o tako izdanih računih v desetih delovnih dneh od dneva izdaje računa.

Ker je uporaba vezane knjige računov zelo prikladna za veliko število zavezancev, smo si na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije prizadevali za ohranitev možnosti uporabe vezane knjige računov tudi po letu 2017. Na področju kmetijstva so to zavezanci, ki bodisi opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji, imajo registrirane druge kmetijske dejavnosti ali so identificirani za namene DDV za osnovno kmetijsko dejavnost. Po dogovarjanju s predstavniki Finančne uprave RS v začetku preteklega leta smo od njih pridobili podatke o številu zavezancev, ki uporabljajo vezano knjigo računov v kombinaciji z davčno blagajno ali kot edini način izdajanja računov. Izkazalo se je, da je na področju kmetijstva vezano knjigo računov uporabljalo več kot 1.700 zavezancev, od tega skoraj 1.300 zavezancev (tri četrtine) kot izključni način izdaje računov.

Poleg ukinitve prehodnega obdobja smo se zavzeli še za poenostavitev pri pošiljanju podatkov o izdanih računih davčnemu organu. Zakonodajalec je pobudam prisluhnil in konec leta 2017 objavil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov, v katerem je prehodno obdobje ukinjeno, torej je uporaba vezane knjige računov omogočena tudi v prihodnje, poleg tega pa je po novem predvideno poročanje o izdanih računih do desetega dne v mesecu za pretekli mesec.

Nazaj

Prihajajoči dogodki