SKP po 2020 mora bolj upoštevati OMD območja

SKP po 2020 mora bolj upoštevati OMD območja

Delo organov KGZS, Strokovni odbori  | 
Odbor zahteva, da se zopet uvede proizvodno vezana plačilo za krave dojilje

Odbor zahteva, da se zopet uvede proizvodno vezana plačilo za krave dojilje

Šesta seja Strokovnega odbora za gorsko višinska območja, OMD za pridelavo ter agrarne skupnosti

Sredi marca je potekala 6. seja Strokovnega odbora za gorsko višinska območja, OMD za pridelavo ter agrarne skupnosti (v nadaljevanju SO) pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS), ki jo je vodil predsednik odbora Janez Beja.

Obravnavali so javni razpis za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, sušo v letu 2017 ter se seznanili z napovedanimi spremembami v skupni kmetijski politiki po letu 2020. Slednje je predstavil Anton Jagodic iz javne službe kmetijskega svetovanja pri KGZS.

Glede SKP po letu 2020 je odbor izpostavil naslednje zahteve:

  • da se sredstva za OMD v naslednjem programskem obdobju povečajo,
  • da se prioritetno obravnava in tudi izplačuje KMG s proizvodnjo,
  • da se tudi v prihodnjem programskem obdobju ohrani sredstva za strme travnike,
  • da se ponovno uvede proizvodno vezana plačila za krave dojilje,
  • da se ohrani ukrep dobrobit živali s prilagoditvijo pogojev paše (obdobje paše) klimatskim pogojem,
  • da se v izračun točk za OMD vključi dodatne kriterije,
  • da se v okviru kmetijsko okoljsko podnebnih ukrepov oblikuje bolj smiselne in življenjske ukrepe, ki bodo temeljili na tehnologi in ne le na administrativni izvedljivosti ukrepov in
  • da se zaradi velikih administrativnih zahtev povečajo sredstva za ekološko kmetovanje.

Glede pomoči po suši za leto 2017 je Miran Naglič s KGZS pojasnil vprašanje, kdaj Uprava za zaščito in reševanje izda odločitev za popis škode. Podana je bila pobuda, da bi morali sistem prilagoditi na način, da bi se ocena in izplačila izvedla v roku treh mesecev. Država bi morala bolj aktivno delati tudi na izgradnji zadrževalnikov vode, namakalnih sistemih in zavarovanjih v kmetijstvu.  

V zvezi s tem je SO sprejel sklep, da se pozove ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in vlado, da se pospešijo postopki izplačil posledic naravnih nesreč.

Javni razpis za majhne kmetije  

Uvodoma je Jože Očko podal kratko poročilo dela JSKS na področju pomoči pri vlaganju vlog na razpis 6.3.. JSKS se je pri tem razpisu močno angažirala s predstavitvami in pisnimi obveščanji ter tudi pri pomoči upravičencem pri pripravi vlog. V začetku junija 2018 se lahko že pričakuje odločbe.

Robert Pirkovič z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  je predstavil podatke o oddanih vlogah. Posebej je opozoril na obvezo po doseganju razvojnih ciljev, ki jih bo potrebno izpolniti. Opozoril je tudi na izvedbo kontrol pred izdajo odločbe.

V razpravi je bilo izpostavljeno, da bi moral biti razpis narejen po regijah, saj se pogoji med regijami močno razlikujejo. Na primer, na določenih regijah je zelo težko doseči obtežbo, ki je bila predvidena v razpisu.

Na koncu pa je bila izražena še pobuda, da se ponovno uvede ukrep zgodnjega upokojevanja.

Nazaj

Prihajajoči dogodki