Dodatne obdavčitve so nesprejemljive

Dodatne obdavčitve so nesprejemljive

Delo organov KGZS, Stališča in pripombe, Ekonomika in davki  | 
Dodatne obdavčitve so nesprejemljive

Svet KGZS je razpravljal tudi o napovedanem zakonu o nepremičninah

Stališče zbornice je, da ne pristajamo na kakršnokoli obdavčitev kmetijskih zemljišč in gozdov, saj so ta zemljišča že obdavčena prek katastrskega dohodka. Prav tako bi vsaka nova obdavčitev še dodatno otežila že tako slab položaj slovenskega kmetijstva. Člani Sveta so tudi zahtevali, da vlada pri pripravi zakona vključi zbornico in jo seznani s predlogom zakona.

Nazaj

Prihajajoči dogodki