Preverite in uredite vrisane GERK-e

Preverite in uredite vrisane GERK-e

Zbornica svetuje, Kmetijske podpore  | 
Preverite in uredite vrisane GERK-e

Poziv za ureditev GERK-ov in prenos plačilnih pravic za uveljavljanje v letu 2019

Ključne besede: GERK-i

Pred oddajo zbirne vloge je treba v Registru kmetijskih gospodarstev (RKG) preveriti in po potrebi urediti vrisane GERK-e na kmetijskem gospodarstvu. Ker bo predvidoma RKG v prvih tednih januarja 2019 zaprt, vas pozivamo, da k urejanju GERK-ov pristopite že sedaj.

Če imate dostop do interneta, lahko pravilnost vrisa GERK-ov preverite na javnem spletnem pregledovalniku grafičnih podatkov MKGP-RKG (http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/). Do GERK-ov dostopate z vpisom vaše KMG-MID številke. Kdor nima možnosti za dostop do spleta, lahko za pregled GERK-ov zaprosi na upravni enoti.

Pri pregledu bodite pozorni, da so na ortofoto posnetkih meje vaših GERK-ov pravilno izrisane glede na dejansko stanje v naravi. Če boste ugotovili, da prihaja do razhajanj oz. če je prišlo do kakršnihkoli sprememb na vaših zemljiščih (nakup, prenehanje uporabe, spremembe dejanske rabe ipd.) se naročite na upravni enoti za ureditev GERK-ov.

GERK-e je potrebno na upravnih enotah urediti najkasneje en dan pred oddajo zbirne vloge.

Razmislite o oddaji viška ali pridobitvi manjkajočih plačilnih pravic za leto 2019

Rok za oddajo vlog za prenos plačilnih pravic, za katere prevzemnik uveljavlja osnovno plačilo za leto 2019 je 28. februar 2019. Plačilne pravice, prenesene po tem datumu, se bodo lahko uveljavljale šele za leto 2020.

Nosilec KMG, ki poseduje in želi prenesti plačilne pravice, fizično ali elektronsko izpolni Vlogo za prenos plačilnih pravic. Če se odloči za elektronski vnos, je ta možen preko spletne aplikacije pri kmetijskem svetovalcu. Izpolnjena vloga mora biti v fizični obliki poslana na Agencijo s podpisom prenosnika in prevzemnika.

Pozivamo nosilce KMG, ki imate zaradi zmanjšanja kmetijskih površin na razpolago višek plačilnih pravic, da le – te ponudite na trgu ter hkrati nosilce KMG, ki potrebujete dodatne plačilne pravice, da le – te intenzivno poiščete znotraj svojega okolja ali na trgu.

Nazaj

Prihajajoči dogodki