Razstava in ocenjevanje govedi

Razstava in ocenjevanje govedi

Trženje in promocija, Živinoreja  | 
Razstava in ocenjevanje govedi

Najlepše so Vita, Samara in Doriana

Razstave živali na sejmu, na čelu z razstavo govedi, so vedno eden od glavnih magnetov, ki privabljajo obiskovalce na sejem. Tudi letos ni nič drugače, zato ne čudi, da so bile tribune v maneži ob razglasitvi rezultatov nabito polne.

Tako so razglasili najboljše ocenjene telice rjave, lisaste in črno-bele pasme, ki so jih za razstavo odbrali strokovnjaki službe za kontrolo in selekcijo v živinoreji pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije ter predstavniki rejskih organizacij.

Rezultati:

Lisasta pasma:

  1. Vita, kmetija Kaiser, Šentovec pri Slovenski Bistrici
  2. Vepa, kmetija Selinšek, Starše
  3. Fanta, kmetija Kuzma, Skakovci pri Cankovi

čŒrno-bela pasma:

  1. Samara, kmetija Dolenc, Vrbnje pri Radovljici
  2. Bilbi-P, kmetija Napotnik, Topolšica
  3. SI 84936206, kmetija Vasle, Zakl pri Gomilskem

Rjava pasma:

  1. Doriana, kmetija Napotnik, Topolšica
  2. SI 84680572, kmetija Dular, Cegelnica pri Novem mestu
  3. Seva, kmetija Dežman, Kandrše pri Vačah

Pred razglasitvijo rezultatov pa so prisrčen aplavz najprej poželi člani družine Žiberna oziroma Merč pri Sežani, ki so predstavili štirivprego: para volov in krav kraške sivke, to je krav rjave pasme v izvirnem tipu...

... potem pa še družina Sitar iz Volčjega potoka pri Radomljah, ki se je predstavila z živalmi cikate pasme.

Poleg ocenjenih in predstavljenih živali pa so na sejmu prisotni še kmetija Suhadolnik iz Krnice pri Lučah s pasmo angus, kmetija Žužek z Jelovca pri Boštanju s pasmo šarole, lisasto pasmo v mesnem tipu je zastopala kmetija Kovač iz Palčja pri Pivki, dojilje lisaste pasme je prispevala kmetija Virk iz Čeč pri Trbovljah, KGZS - Zavodi Murska Sobota, Ptuj in Ljubljana pa so tradicionalno postavili na ogled plemenske bike.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki