Za učinkovito koriščenje PVP za zelenjadnice nujno spremembe

Za učinkovito koriščenje PVP za zelenjadnice nujno spremembe

Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo  | 
Za učinkovito koriščenje PVP za zelenjadnice nujno spremembe

8. seja SO za vrtnarstvo

Glavna tema razširjene seje SO za vrtnarstvo so bila ponovno proizvodno vezana plačila (PVP) za zelenjadnice. Manjša skupina pridelovalcev zelenjave je pripravila predlog spremembe pogojev podpore za zelenjadnice in ga predstavila na seji odbora.

Bistvo predloga je, da se ne določi obdobja obvezne prisotnosti zelenjadnice na kmetijski površini, saj je to večkrat tehnološko neizvedljivo, ampak se na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju Agencija) sporoči termin, ko zelenjadnica po saditvi oziroma setvi vznikne. Predstavniki MKGP in Agencije so izrekli podporo predlaganim spremembam, vendar so opozorili, da je treba morebitne spremembe ukrepa zelo dobro argumentirati in jih notificirati v Bruslju do 1. 8. 2018, pred tem pa morajo biti potrjene na Vladi RS.

Pri spremembah je treba biti zelo previden, saj bomo notificirane spremembe tudi morali izpeljati. Glede na to se je treba dogovoriti, katere predlagane spremembe se bodo lahko izvedle že v letošnjem letu in katere šele za obdobje po letu 2020, saj vzpostavitev registra in nove aplikacije za sporočanje, terjata precej časa. Prisotni so se dogovorili, da se iz predstavnikov KGZS, Agencije in MKGP sestavi delovna skupina, ki do potankosti pripravi spremembe ukrepa. Skupina se bo sestala že v prihodnjem tednu.

V nadaljevanju je tekla razprava o nujnosti povišanja stopnje sofinanciranja zavarovalne premije za zelenjavo in o možnem združevanju pridelovalcev zelenjave v skupine oziroma organizacije pridelovalcev, pri čemer so opozorili na dolgotrajnost in zahtevnost postopka.

Nazaj

Prihajajoči dogodki