Obseg OMD v Sloveniji bo tudi po reformi predvidoma ostal enak

Obseg OMD v Sloveniji bo tudi po reformi predvidoma ostal enak

Kmetijstvo in okolje, Strokovni odbori, Gospodarjenje  | 
Obseg OMD v Sloveniji bo tudi po reformi predvidoma ostal enak
Osma seji Strokovnega odbora za gorsko višinska območja OMD za pridelavo ter agrarne skupnosti

Na osmi seji Strokovnega odbora za gorsko višinska območja OMD za pridelavo ter agrarne skupnosti (v nadaljevanju SO) pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) je Silvester Kranjec z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v uvodu člane SO seznanil s potekom reforme OMD. Povedal je do so predstavniki Evropske komisije na pogajanjih vztrajali, da se analiza novih območij za vključitev v OMD opravi na ravni občine, pri čemer pa so se opredelili za pristop, da se lahko analizira občine skupaj s podatki, ki jih prinaša tudi gorski del občin.

Po opravljeni novi razvrstitvi, ki še ni potrjena s strani Evropske komisije, naj bi se obseg OMD v Sloveniji malenkostno povečal, vsa dosedanja območja pa bi ostala vključena. Večjih sprememb pri plačilih za OMD ni pričakovati. Na MKGP predvidevajo, da bo pregled predloga Slovenije potrjen pravočasno, tako da bodo spremembe pravočasno vključene tudi v zakonodajo za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike za leto 2019.

S spremembo digitalnega modela reliefa do še natančnejše določitve zemljišč

Alenka Rotter (MKGP) je predstavila spremembe digitalnega modela reliefa (DMR) v registru kmetijskih gospodarstev (RKG). MKGP je podalo predlog, da se zaradi večje natančnosti uporabi novejši digitalni model reliefa, na podlagi laserskega skeniranja LIDAR, s čimer se pridobi več točk za izračun nagiba, usmerjenosti in nadmorske višine. MKGP je delovanje novega sistema že preverilo, z Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja pa je dogovorjeno, da se nov sistem vključi že pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike za leto 2019. V nadaljevanju je Alenka Rotter člane odbora seznanila, da mora Slovenija do konca leta 2018 uskladiti koordinatni sistem v skladu z novo EU uredbo. Zaradi slednjega bo RKG v januarju predvidoma zaprt vsaj do 20.1.2019.

Zaradi spremembe koordinatnega sistema ne bo prišlo do večjih odstopanj površine na posameznih GERK-ih (pri večini okoli ± 1 m2), do večjih sprememb pa bo prišlo pri izračunu nagibov ter posledično pri izračunu točk za OMD.

Dokončna definicija pravega kmeta še ni znana

Direktor KGZS Branko Ravnik je predstavil potek usklajevanj definicije pravega kmeta za novo programsko obdobje. Trenutno smo v Sloveniji pri analiziranju vprašanj ali uveljaviti definicijo pravega kmeta, v kolikor to ne bo obvezno, ter kaj bo osnovno vodilo pri vpeljavi definicije oziroma kaj opredeliti kot vstopni prag.

Na podlagi razprave so člani odbora sprejeli sklep, da je pri dokončni definiciji pravega kmeta potrebno upoštevati tudi položaj majhnih kmetij, v prihodnje pa definirati status kmeta  na vseh področjih (od izobrazbe in minimalne obdelave do področja davkov, subvencij, sociale,…).

Ob zaključku seje je bila s strani SO podana pobuda, da UO KGZS prevzame pobudo pri reševanju problematike obdavčitve v kmetijstvu v okviru priprave nepremičninskega zakona. (MGJ)

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki