Izdano dovoljenje za nujne primere

Izdano dovoljenje za nujne primere

Sadjarstvo  | 
Sredstvo je potrebno zaradi varovanja čebel in drugih opraševalcev uporabiti do najpozneje 14 dni pred cvetenjem jablan

Sredstvo je potrebno zaradi varovanja čebel in drugih opraševalcev uporabiti do najpozneje 14 dni pred cvetenjem jablan

Izdano dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin za pripravek IMIDAN 50 WG

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je na vlogo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije izdala dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin za pripravek IMIDAN 50 WG. Dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin v nasadih jablan je izdano za 120 dni in velja od 1. 3. 2018 do 30. 6. 2018.

IMIDAN 50 WG se s tem dovoljenjem lahko  uporablja kot kontaktni in želodčni insekticid na jablanah za zatiranje jablanovega cvetožera (Anthonomus pomorum) v odmerku 1 kg/ha pri porabi vode do 1000 l/ha. Sredstvo se lahko na istem zemljišču zoper jablanovega cvetožera uporabi največ enkrat v eni rastni sezoni.

Na istem zemljišču lahko jablane tretiramo največ dva krat v eni rastni sezoni. V primeru uporabe sredstva IMIDAN 50 WG za zatiranje jablanovega cvetožera je uporaba sredstva zoper jablanovega zavijača dovoljena samo še enkrat v isti rastni sezoni.

IMIDAN 50 WG smejo v Republiki Sloveniji pod zgoraj omenjenimi pogoji uporabljati le imetniki nasadov jablan, ki so registrirani pri MKGP in,  ki imajo veljavno potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine.

Nazaj

Prihajajoči dogodki