Boljše počutje - boljša kakovost mesa

Boljše počutje - boljša kakovost mesa

Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Perutnarstvo  | 
Odbor se je seznanil s protokolom za boljše počutje perutnine (Welfare QA protocol for polutry) in tehnološkimi rešitvami za izboljšavo reje.

Odbor se je seznanil s protokolom za boljše počutje perutnine (Welfare QA protocol for polutry) in tehnološkimi rešitvami za izboljšavo reje.

Druga seje strokovnega odbora za perutninarstvo

Odbor se je seznanil s protokolom za boljše počutje perutnine (Welfare QA protocol for polutry) in tehnološkimi rešitvami za izboljšavo reje.

Člani odbora so izpostavili problematiko lastništva tako živali kakor tudi krme  - na katero nimajo vpliva. Pojav žuljev na blazinicah nogic pa sami opažajo, da je izredno različen  - pri čemer največ stavijo na krmo, saj ista oseba enako skrbno izvaja vsa živinorejska opravila s praktično istimi pogoji reje. Na liniji klanja so t.i. rejske poškodbe tiste, ki so ključne za višino plačila, jasnih, povratnih informacij pa nimajo. Tudi ni natančno znano, kako poteka ocenjevanje na liniji klanja: po kakšnem oz. katerem protokolu.

Odboru so bile predstavljene napake v reji, ki so lahko posledica različnih napak reje od prehrane do vhlevitve, ki ključno vplivajo na oceno na liniji klanja. Po juniju 2018 se odboru predstavijo končni rezultati CRP  - dobrobit perutnine v konvencionalni in alternativnih sistemih reje.

Odbor se je seznanil še z informacijo o uvajanju finančnih instrumentov v okviru PRP 2014  - 2020 ter izhodišči in politiko SKP po letu 2020.

Nazaj

Prihajajoči dogodki