Zelenjavna veriga dobila novo vodstvo

Zelenjavna veriga dobila novo vodstvo

Delo organov KGZS, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo  | 
Zelenjavna veriga dobila novo vodstvo

Novi predsednik zelenjavne verige je Branko Majerič, predstavnik GIZ Slovenska zelenjava

Pretekli teden se je sestal Odbor zelenjavne verige v novi sestavi, saj se po poslovniku Odbora članstvo zamenja vsaki dve leti.  Odbor je za novega predsednika zelenjavne verige imenoval predstavnika GIZ Slovenska zelenjava Branka Majeriča, za podpredsednico pa predstavnico Zadružne zveze Slovenije (ZZS) Patricijo Pirnat.

Dosedanja predsednica Patricija Pirnat je ob predaji vodstva na kratko povzela delo Odbora v preteklih dveh letih, ko ga je vodila. V tem obdobju so pripravili vse dokumente za izpolnitev načel iz krovnega dogovora, opravili razgovore z vodstvi Mercatorja, Tuša in Spara ter s predelovalno industrijo Eta in Ahac. V razgovorih so opozorili na nizke odkupne cene, neupoštevanje certifikata Integrirana pridelava ter na pomanjkanje konkretnih dogovorov glede količin in terminov odkupov slovenske zelenjave. Odbor se je v dveh letih tudi štirikrat sestal z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na teh sestankih so opozorili na težave z varstvom zelenjadnic zaradi pomanjkanja registriranih FFS, na špekulativne setve, slabo sledljivost pridelka, na težave pri javnih naročilih in nujnost vzpostavitve izbrane kakovosti. Govorili so tudi o možnostih vzpostavitve organizacije pridelovalcev ter o težavah pri KOPOP in proizvodno vezanih plačilih.

V nadaljevanju je Branko Majerič povzel nekatere bistvene aktivnosti, ki jih bo moral v času njegovega mandata izvesti Odbor zelenjavne verige. Poudaril je, da je naloga Odbora in zelenjavne verige v tem, da se pridelovalci dogovarjajo s trgovci in rešujejo medsebojne težave, za kar se morajo sestati večkrat letno in po potrebi razširiti sestavo. Bistveno pri tem je dogovarjanje glede ustrezne odkupne cene ter reševanje problematike porekla in sledljivosti – na slovenski zelenjavi mora biti napisano, kdo jo je pridelal. Tehnološke probleme je treba reševati v okviru Strokovnega odbora za vrtnarstvo pri KGZS, dogovoriti pa se bo treba tudi glede vloge Sindikata kmetov Slovenije in ZZS oziroma posamičnih zadrug, saj se nekatere čedalje bolj izmikajo organiziranemu odkupu zelenjave.  Na MKGP bo potrebno doseči, da se bo vsaj en uslužbenec aktivno ukvarjal samo s področjem zelenjave. Pomembno se mu zdi, da bi bili pridelovalci zelenjave čim bolj povezani, saj bi v tem primeru bili močnejši člen v verigi.

Ob koncu seje je predstavnica Mercatorja opozorila na težave, ki jih bodo lahko prinesle nove določbe v spremembah Zakona o kmetijstvu, ki uvajajo odkup samo na osnovi pogodbe. Zaradi tega bodo lahko imeli tako pridelovalci kot trgovci precejšnje težave in meni, da bodo določbe delovale ravno nasprotno od povečanja odkupa slovenske zelenjave. Ker govorijo določbe o pogodbeno določenih okvirnih količinah in terminih, bo Mercator najprej zahteval natančno tolmačenje zakonskih sprememb.

Nazaj

Prihajajoči dogodki