Na izredni seji o odkupu zelenjave

Na izredni seji o odkupu zelenjave

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo  | 
Kot vedno poleti primanjkuje slovenske solate

Kot vedno poleti primanjkuje slovenske solate

Odbor zelenjavne verige se je dogovarjal o možnostih odkupa viškov nekaterih vrst zelenjave

Nekateri pridelovalci opozarjajo, da so naročila s strani trgovcev trenutno zelo majhna in jim zato ostaja na zalogi precej zelenjave, največ ohrovta, brokolija, cvetače, kitajskega zelja, cikorije in koromača. Za zelenjavo, ki jo uspejo prodati večjim trgovskim sistemom, pa je odkupna cena občutno prenizka in ne pokrije proizvodnih stroškov.

Na drugi strani tudi trgovci ugotavljajo, da je prodaja zelenjave v letošnjih jesenskih mesecih v trgovinah nekoliko manjša, kar je verjetno posledica toplega jesenskega vremena. Potrošniki imajo na svojih vrtovih še precej zelenjave, poleg tega v tako toplem vremenu ne kuhajo jedi iz zelenjave, kot je ohrovt, zelje, brokoli. Po cikoriji je povpraševanje majhno, ker jo potrošniki premalo poznajo. Kot vedno pa poleti primanjkuje slovenske solate, bučk, kumar in korenja.

Partnerji zelenjavne verige so pregledali načrte ponudbe in odkupa za nekatere zelenjadnice po mesecih v letu 2018 in ugotovili precejšnja neskladja v načrtovani ponudbi in povpraševanju. Na trgu je določene zelenjave preveč, druge pa premalo in morajo trgovci manjkajoče količine dopolnjevati z uvoženo zelenjavo. Pridelovalci so sicer imeli pripravljene terminske in količinske načrte, vendar so bili le-ti premalo usklajeni z možnostjo odkupa.

Dogovorili so se, da naj bodo pridelovalci v bodoče pri sklepanju pogodb bolj natančni glede na obseg pridelave, vrsto in termin ponudbe do trgovcev. V trgovinah bodo zaostrili nadzor porekla zelenjave, kmetijske zadruge pa bodo zbrale podatke o površinah z zelenjavo pri njihovih pridelovalcih in tako ugotovile dejanske zmožnosti pridelave zelenjave. Glede trenutno prevelikih zalog določenih vrst zelenjave so se trgovci, ki so partnerji zelenjavne verige, odločili, da bodo pridelovalcem pomagali tako, da bodo v skladu z možnostmi prodaje prednostno odkupili zelenjavo slovenskega porekla.

Nazaj

Prihajajoči dogodki