Obvezno odstranjevanje ambrozije

Obvezno odstranjevanje ambrozije

Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Rastlinska pridelava  | 
Obvezno odstranjevanje ambrozije

Ukrepajte, preden ambrozija cveti in semeni!

Pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) je škodljiva rastlina, ki se v zadnjih letih intenzivno širi. Povzroča gospodarsko škodo, obenem pa je tudi alergena, zato je z Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin ter Odredbo o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia že od leta 2010 predpisano obvezno zatiranje ambrozije.

V skladu s predpisi so imetniki zemljiščdolžni sami odstranjevati ambrozijo tako na kmetijskih kot tudi na nekmetijskih zemljiščih. To velja za upravljavce cest, železnic, letališčin parkov ter za občine, kmetovalce, lastnike vrtov in vse druge lastnike, upravljavce ali najemnike zemljišč.

Pelinolistna ambrozija začne vznikati že zgodaj spomladi, cveteti pa začne v sredini julija in cveti do oktobra. Višek cvetenja je v avgustu in začetku septembra. Seme začne dozorevati avgusta. Imetniki zemljišč so dolžni poskrbeti, da ambrozija ne cveti in ne semeni. Rastline pelinolistne ambrozije je treba odstraniti pred cvetenjem oziroma tvorbo semen. Lahko se izpuli cela rastlina, ali pa se jo v sezoni večkrat pokosi.

Cvetočih rastlin in rastlin z razvitimi semeni ne smemo odlagati na komposte. Ker se pelinolistna ambrozija po košnji zelo hitro obrašča, morajo imetniki zemljiščopravljati nadaljnja opazovanja vso rastno dobo in po potrebi izvajati košnjo ali druge ukrepe zatiranja, da se prepreči nastanek semen. Ker je rastlina alergena, pri odstranjevanju uporabljamo rokavice, v času cvetenja pa tudi zaščitno masko. 

Večinformacij o zatiranju pelinolistne ambrozije dobite na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin , uprava pa je letos izdala tudi informativno zloženko in plakat Odstranimo ambrozijo!

Druge tujerodne invazivne rastline

Seveda pa ambrozija ni edina invazivna rastlina, ki prerašča kmetijska in nekmetijska zemljišča. Pri nas se širijo tudi druge tujerodne invazivne rastlinske vrste. Negativni vplivi invazivnih rastlinskih vrst se kažejo tudi na kmetijskih površinah, ker povzročajo neposredno gospodarsko škodo pri gojenju kmetijskih rastlin. Najbolj uspešno reševanje te problematike je prav zgodnje odkrivanje invazivnih vrst, ker je na ta način ukrepanje lažje in učinkovitejše.

Za namen zgodnjega prepoznavanja tujerodnih rastlin in njihovega uspešnega zatiranja je MKGP pripravilo novo, dopolnjeno različico brošure o invazivnih rastlinah, v kateri so s slikovnim gradivom predstavljene najpogostejše invazivne rastline.

BROŠURA

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki