Obveznosti vinogradnikov in vinarjev

Obveznosti vinogradnikov in vinarjev

Vinogradništvo in vinarstvo, Gospodarjenje  | 
Obveznosti vinogradnikov in vinarjev

Vpis v register, prijava pridelka (do jutri, 20. novembra!) in zaloge vina  

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo tudi v letošnjem letu izvajalo poostren nadzor nad obveznimi vpisi v evidence, ki spadajo v njegovo pristojnost. Zato vinogradnike in vinarje obveščamo o obveznostih vpisa v register ter prijave pridelka in zalog, ki izhajajo iz veljavnega Zakona o vinu.

Obveznosti vinarjev in vinogradnikov: 

1. Vpis v register pridelovalcev grozdja in vina V register pridelovalcev grozdja in vina so se dolžni vpisati vsi, ki obdelujejo 0,05 ha ali več vinogradov, tisti, ki obdelujejo manjšo površino pa le, če pridelek tržijo. V register se vpišete na upravni enoti.

2. Prijava pridelka grozdja in vina Pridelek grozdja, mošta in vina so dolžni prijaviti vsi vinogradniki in vinarji, ki obdelujejo vsaj 0,1 ha vinogradov in tudi tisti, ki obdelujejo manjšo površino, če pridelke tržijo. Prijavo pridelka se izvede na upravni enoti do 20. novembra po trgatvi.

Pridelovalcem, ki celoten pridelek grozdja oddajo kleti (zadrugi), ni potrebno prijaviti pridelka grozdja na upravni enoti, če to obvezo v njihovem imenu opravi klet oz. zadruga. Če oddajo le del pridelka, so sami dolžni prijaviti preostali del pridelka. Zavezanci za prijavo pridelka grozdja so tudi tisti pridelovalci, ki prodajo grozdje končnemu porabniku ali v tujino.

3. Prijava zalog vina Pridelovalci, ki so dolžni prijaviti pridelek grozdja in vina, morajo na upravni enoti vsako leto do 7. septembra prijaviti zaloge vina, ki so jih imeli v kleti na 31. julij istega leta.

Zaradi zgoraj naštetega Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poziva vse vinogradnike in vinarje, ki:

-    nimajo v register vpisanih vseh svojih vinogradov ali -    niso prijavili pridelka letnika 2018 ali - niso prijavili zalog za leto 2017,

da to obvezo čimprej izpolnijo tako, da se zglasijo na najbližji upravni enoti in oddajo ustrezno prijavo.

Nazaj

Prihajajoči dogodki