Predstavitev zakonodajnih predlogov za SKP po letu 2020

Predstavitev zakonodajnih predlogov za SKP po letu 2020

Delo organov KGZS, Izobraževanje  | 
Predstavitev zakonodajnih predlogov za SKP po letu 2020

V torek, 26. junija, v Hiši Evropske unije v Ljubljani

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo 26. junija 2018 ob 9.30 v Hiši Evropske unije (Dunajska 20,1000 Ljubljana) organiziralo javno predstavitev zakonodajnih predlogov Evropske Komisije o reformi skupne kmetijske politike po letu 2020. Zakonodajni sveženj o reformi skupne kmetijske politike za obdobje 2021-2027 bo predstavila Branka Tome, predstavnica Evropske Komisije z Generalnega direktorata za kmetijstvo. Predstavitvi bo sledila razprava, na kateri bodo sodelovali tudi predstavniki nevladnih organizacij.

Evropska komisija je zakonodajni sveženj, ki zavzema tri uredbe - novo uredbo o pravilih za strateške načrte, spremenjeno uredbo o skupni tržni ureditvi in novo horizontalno uredbo, objavila 1. junija 2018. Bistvena sprememba reformnih predlogov je strateško načrtovanje držav članic, ki bodo za izvajanje SKP pripravile strateški načrt, v katerem bodo zajeti ukrepi prvega (neposredna plačila in sektorski programi) ter drugega stebra (program razvoja podeželja).

Nazaj

Prihajajoči dogodki