Sektor prašičereje vstopil v shemo Izbrana kakovost

Sektor prašičereje vstopil v shemo Izbrana kakovost

Prašičereja, Trženje in promocija  | 
Sektor prašičereje vstopil v shemo Izbrana kakovost

Večja prepoznavnost porekla tudi za prašičje meso

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je potrdilo spremembo specifikacije za sektor mesa z znakom "Izbrana kakovost - država pridelave in predelave Slovenija", saj so se za vstop v shemo Izbrana kakovost odločili tudi pridelovalci in predelovalci prašičjega mesa.

Predlog za spremembo obstoječe specifikacije za goveje in perutninsko meso sta na ministrstvo podali Gospodarsko interesno združenje (GIZ) mesne industrije Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Spremenjena specifikacija po novem vključuje tudi merila za prašičje meso.

Za prašičje meso z označbo "Izbrana kakovost - država pridelave in predelave Slovenija", veljajo podobni pogoji kot za goveje in perutninsko meso. Prevoz živali je dovoljen v polmeru največ 200 km in ne sme biti daljši od 8 ur, določen je tudi negativen seznam krmil in dodatkov. Na sledljivostnih etiketah do posameznih kosov predpakiranega mesa se navajajo izključno imena rejcev, tudi če so v shemo vključeni le kot kooperanti. Če je število živali posameznega rejca ali kooperanta manjše od 10, imen rejcev na etiketah ni potrebno navajati.

Predelovalci mesa na kmetijah lahko svoje proizvode označujejo tudi z dodatno označbo "kmečki", če izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so bili proizvedeni v obratu z največ tremi zaposlenimi,
  • za predelavo mi uporabljeno zmrznjeno meso ali slanina,
  • meso in izdelki morajo biti dimljeni na klasičen način, izključno z dimom, pridobljenim z zgorevanjem suhega trdega lesa,
  • meso se razsoljuje ročno, s suhim, mokrim potapljanjem mesa v raztopino kuhinjske soli ali razsolice, injeciranje ni dovoljeno,
  • proizvodi so brez umetnih arom, ekstraktov, barvil, ojačevalcev arome, pospeševalcev zorenja, sojinih in mlečnih beljakovin, rožičeve moke, škroba in vlaknin.

Z znakom "Izbrana kakovost - Slovenija" je dovoljeno označevati goveje, prašičje in perutninsko meso, mesne izdelke in pripravke, pridobljene izključno od živali, vzrejenih v Sloveniji, ob hkratnem izpolnjevanju dodatnih meril iz potrjene specifikacije.

Sledljivost govejega, perutninskega in prašičjega mesa, označenega z znakom "Izbrana kakovost - Slovenija" je zagotovljena s sistemom označevanja skozi celoten proces prireje in proizvodnje. Predpakirano perutninsko meso mora na maloprodajnih etiketah navajati tudi ime rejca perutnine.

Znak smejo uporabljati izključno certificirani pridelovalci in predelovalci govejega, prašičjega in perutninskega mesa, ki jih dodatno nadzorujejo neodvisne kontrolne organizacije (certifikacijski organi). Doslednost uradnega nadzora v postopkih pridelave, predelave in označevanja mesa je dodatno jamstvo za zaupanje potrošnikov.

Izbrana kakovost je nacionalna shema kakovosti, namenjena kmetijskim pridelkom in živilom s posebnimi lastnostmi, ki se nanašajo na pridelavo, predelavo, kakovost in poreklo osnovne surovine. Znak je informacija potrošnikom pri njihovih nakupnih odločitvah, v shemo pa so trenutno vključeni goveje, prašičje in perutninsko meso, mleko in mlečni izdelki ter sadje in predelani izdelki iz sadja.

Več o postopku certificiranja

Posamezen rejec ali predelovalec se v postopek certificiranja lahko prijavi kot posameznik ali kot član skupine proizvajalcev. Za pridobitev zaščitnega znaka se svetuje skupinsko certificiranje. To pomeni, da se posamezni proizvajalci predhodno dogovorijo, da se bodo certificirali kot skupina v okviru obstoječe pravne strukture (npr. društva, GIZ, zadruge, KGZS). Skupine proizvajalcev bodo pri certifikacijskem organu v postopek certificiranja prijavile svoje člane, ki želijo uporabljati zaščitni znak Izbrana kakovost - Slovenija. Način izvajanja certificiranja je odvisen od organizacije konkretne živilske verige.

Pri skupinskem certificiranju certifikacijski organ na terenu preveri določen del članov skupine. Če med kontrolo ne ugotovi kršitev zahtev in parametrov specifikacije, izda certifikat skupini proizvajalcev oziroma posameznemu proizvajalcu. Certifikat daje proizvajalcem pravico, da svoje proizvode tržijo označene z zaščitnim znakom . Proizvode morajo označevati v skladu s predpisano celostno grafično podobo.

Certificiranje izvajajo trije certifikacijski organi - Bureau Veritas, Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor (Inštitut KON-CERT) ter Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru (IKC UM).

Izbrana kakovost - specifikacija za sveže goveje, prašiččje in perutninsko meso

Več o shemi Izbrana kakovost

Nazaj

Prihajajoči dogodki