Projekt TOPPS : dobra kmetijska praksa varstva rastlin za boljše varovanje voda

Projekt TOPPS : dobra kmetijska praksa varstva rastlin za boljše varovanje voda

TV Zelena dežela, Kmetijstvo in okolje  | 
Projekt TOPPS : dobra kmetijska praksa varstva rastlin za boljše varovanje voda

Projekt TOPPS je evropski projekt za izobraževanje in usposabljanje uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljevanju FFS) za zmanjšanje onesnaženje voda zaradi točkovnega onesnaženja, zanašanja škropilne brozge ali površinskega razlivanja pri uporabi FFS. Kratica TOPPS pomeni v prevodu: Train Operatos to Promote best menagement Practices and Sustainibility – naslov spletne strani: http://www.topps-life.org/

Projekt sta od leta 2005 do 2008 financirali EU v sklopu projekta LIFE in ECPA (evropsko združenje fitofarmacevtske industrije). Po letu 2008 je financiranje projekta in prenos  dobre kmetijske prakse varstva rastlin pri varovanju voda v celoti prevzela ECPA. Doslej je bilo v prenos dobrih praks vključenih 17 držav.  Letos je ECPA ponudila vključitev v projekt TOPPS tudi Sloveniji.

Tako kot v drugih EU državah bi se tudi v Sloveniji  osredotočili na prenos znanja javni svetovalni službi in v nadaljevanju  uporabnikom FFS. 

Video posnetek predstavitev projekta si lahko ogledate TUKAJ ali pa spodaj:

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki