Sprememba najnižje bruto urne postavke

Sprememba najnižje bruto urne postavke

Zbornica svetuje, Zaposlitev in sociala  | 
Sprememba najnižje bruto urne postavke

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v postopku sprejem Odredbe o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo v kmetijstvu. Ta naj bi po novem znašala 4,95 evra.

Minister, pristojen za kmetijstvo, enkrat letno določi višino najnižje bruto urne postavke. Le-ta se usklajuje z gibanjem povprečne plače, izplačane za obdobje januar do december preteklega leta, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano za enako obdobje leto pred tem.

Na MKGP pojasnjujejo, da je na podlagi podatkov Statističnega urada RS, povprečna mesečna bruto plača v letu 2017 znašala 1.626,95 evra, v letu 2018 pa 1.681,55 evra. Izračunani indeks povprečne mesečne plače tako znaša 1,033559728, zaradi česar se urna postavka zviša s 4,79 na 4,95 evra bruto.

Nova urna postavka stopi v veljavo dan po objavi Odredbe v Uradnem listu, na kar bomo opozorili tudi na naših spletnih straneh.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!