O zemljiški politiki in prodaji s kmetije

O zemljiški politiki in prodaji s kmetije

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Strokovni odbori  | 
O zemljiški politiki in prodaji s kmetije

Komisija za vodovarstvena območja (VVO) je pod prvo točko 7. seje skupaj s SO za upravljanje kmetijskih zemljišč obravnavala spremembe zakonov na področju kmetijske zemljiške politike: Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev.

Ključne besede: vodovarstvena območja, zemljiška politika

Predlagala je dopolnitev prednostnega vrstnega reda pri nakupu in zakupu zemljišč za tiste, ki kmetujejo na VVO I in dopolnitev v delu, ki ureja prenos zemljišč z občin na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov. V celoti je uskladila stališče do predloga sprememb zakonov na področju kmetijske zemljiške politike in podprla sklepe SO za upravljanje kmetijskih zemljišč.

V nadaljevanju so člani komisije razpravljali o nerešenih vprašanjih na področju VVO. Izrazili so razočaranje, da s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) niso prejeli zapisnika sestanka z ministrico dne 15. 2. 2019, niti ni nobenih znakov, da so se na MKGP lotili reševanja odprtih vprašanj. Zaradi tega bodo ministrico ponovno pozvali k aktivnemu pristopu k tej problematiki.

Člani komisije so razpravljali tudi o spremembah Zakona o kmetijstvu, kjer jih je najbolj zmotila določba glede prodaje kmetijskih pridelkov, ki govori, da sme kmetija neposredno potrošniku prodajati samo kmetijske pridelke, če so pridelani na tej kmetiji. Določba je po njihovem mnenju nejasna in ne preprečuje goljufij kot je to obrazložilo MKGP, zato so predlagali izbris tega člena.

V zvezi s problematiko nadomestnih zemljišč so obravnavali nekatere predloge možnih pristopov in težave s katerimi se srečujejo pri pridobivanju nadomestnih zemljišč vsak na svojem območju.

Predstavniki z območja Ljubljane so podali informacijo o dogajanju v zvezi z gradnjo kanala C0 na območju Ljubljanskega polja in opozorili na neodzivnost odgovornih služb in političnih strank na tako pomembno temo. Pričakujejo, da bo tematika obravnavana na sejah Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor. (DM)

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki